30. august 2016

Det Gamle Testamente - Et teologisk babel

UDGIVELSE

Fire af fakultetets forskere står bag en ny lærebog, der skal give et overblik over de forskellige teologier i Det Gamle Testamente.

Det Gamle Testamente er på mange måder en sammensat størrelse. Det består af 39 forskellige bøger, i hvert fald hvis man ser på bibeloversættelserne på den vestlige verdens sprog, og indeholder et væld af forskellige genrer, temaer og synsvinkler. Derfor er det heller ikke overraskende, at forskningens utallige forsøg på at samle Det Gamle Testamente under én enkelt overskrift og at sammenfatte dets budskab i én teologi er slået fejl. Det Gamle Testamente indeholder nemlig flere teologier.

I en ny lærebog med titlen Fire indgange til gammeltestamentlige teologi, beskriver fire forskere de vigtigste hovedlinjer.

- Formålet med bogen er at klæde læseren på til at kunne danne sig et overblik over Det Gamle Testamentes opbygning, dets begrebsverdener og de samtaler, der føres mellem de mange stemmer og teologier, som optræder side om side i en og samme skriftsamling. Inspirationen til bogen er, at Det Gamle Testamente netop er en samling af tekster, der taler mange sprog og tungemål, et teologisk babel, men samtidig deltager disse stemmer i en fælles samtale, siger en af bogens forfattere professor mso Anne Katrine de Hemmer Gudme. 

MANGE STEMMER: Der er to forskellige skabelsesberetninger i Første Mosebog, og de fremlægger begge forskellige begivenheder og gudsnavne. I den første skabelsesberetning kaldes Gud slet og ret ”Gud”. I den anden skabelsesberetning kaldes Gud ”Jahve Gud” eller ”Gud Herren”, og sådan fortsætter det.

Bogen består af fire hovedkapitler, der hver beskæftiger sig med fire indgange til den gammeltestamentlige teologi: 

 1. Den deuteronomistiske teologi
  Af professor Jesper Høgenhaven
 2. Den præstelige teologi
  Af professor mso Anne Katrine de Hemmer Gudme
 3. Visdomsteologien
  Af lektor Søren Holst
 4. Zionteologien
  Af postdoc Frederik Poulsen

 

Bogen er primært skrevet til studerende på den teologiske bacheloruddannelse, men kan også læses af andre, der mangler et overblik over de forskellige teologier i Det Gamle Testamente.

Bogen er udgivet af Det Teologiske Fakultet og kan læses som e-bog.