6. januar 2016

Ny bog udfordrer kapacitetsopbygning af afrikanske universiteter

BOGUDGIVELSE

Videregående uddannelse og kapacitetsopbygning af afrikanske universiteter er nu en fast del af bistandspolitikken i mange lande og anses som en vigtig drivkraft for samfundsmæssig vækst. Spørgsmålet er, hvordan denne støtte påvirker de afrikanske universiteter, forskere og studerende? Torsdag den 7. januar præsenterer Center for Afrikastudier bogen ”Higher Education and Capacity Building in Africa”, hvor en række forfattere diskuterer og analyserer dette spørgsmål.

Kan danske universiteter involvere sig i kapacitetsopbygning af afrikanske universiteter uden at falde i ”koloniseringsfælden”?

Dette dilemma var en vigtig motivationsfaktor for at skrive bogen ”Higher Education and Capacity Building in Africa”, som netop er udkommet. Lektor ved Center for Afrikastudier Stig Jensen er medredaktør på bogen, der analyserer, hvad der sker, når man laver kapacitetsopbygning i form
af eksempelvis samarbejdsaftaler med universiteter rundt om i Afrika.

-Videregående uddannelse er for nylig blevet anerkendt som en vigtig drivkraft for samfundsmæssig vækst i udviklingslande, og kapacitetsopbygning af afrikanske universiteter er nu en fast del af bistandspolitikken i mange lande. Det virker umiddelbart ligetil, men vi var blandt andet interesserede i at finde ud af, hvordan denne udvikling påvirker den lokale vidensproduktion, herunder forholdet mellem forskere i det globale syd og nord, forklarer Stig Jensen.

Retten til viden

Bogen er inspireret af ideen omkring videnskabens geografi (”Geography of Scientific Knowledge”), der undersøger, hvilken rolle bestemte steder og relationer har for produktionen af viden. Denne bruges også som pejlemærke i analysen af, hvordan kulturelle erfaringer enten bliver inkluderet eller ekskluderet i undervisning og forskning, og hvad der fremlægges eller afvises som legitim videnskab.

- Bogens er skrevet af en række forfattere, der på forskellig vis har været involveret i kapacitetsopbygning i Afrika og som har haft emnets kompleksitet inde på livet. Et af kapitlerne berører eksempelvis, hvem der har retten til viden? Bogen udfordrer den vestlige hegemoni, men diskuterer også, hvorvidt pensum kan afrikaniseres, uden at man mister adgang til den magt, der ligger i den legitime videnskab, siger Stig Jensen.

Boglancering

Torsdag den 7. januar kl. 16-18 er Center for Afrikastudier vært for en boglancering, hvor der vil være præsentation af bogens konklusioner og perspektiver, samt oplæg, der diskuterer disse ud fra et forskningsmæssig og udviklingsmæssigt perspektiv.

Læs mere om arrangementet på Center for Afrikastudiers hjemmeside.

Kontakt

Stig Eduard Breitenstein Jensen
Lektor
Center for Afrikastudier
Mail: sti@teol.ku.dk
Telefon: +45 35 32 45 99

Emner