01. august 2016

Øget optag på teologi

OPTAG

133 ansøgere er tilbudt en studieplads på bacheloruddannelsen i teologi.

Københavns Universitet har den 30. juli tilbudt en studieplads på bacheloruddannelsen i teologi til 133 ansøgere. KU optager generelt lidt færre studerende i år end i 2015, bl.a. på grund af den ministerielt fastlagte dimensionering af uddannelser med høj dimittendledighed. Men på teologi er optaget pr. 30 juli større end i 2015 - men stadig begrænset af det loft, dimensioneringen lægger.

Der er ikke ledige pladser på teologi. Men det er muligt frem til den 11. august kl. 12 at søge om at komme på ledig plads på venteliste. Nærmere oplysninger om ansøgning om ledig standby-plads findes på studier.ku.dk.

- Vi glæder os over, at søgningen til teologi i år har været så overbevisende, og også over, at KU har kunnet tilbyde flere studerende end i fjor en studieplads på teologi. Jeg ser sammen med tutorer, vejledere og undervisere frem til at byde de nye studerende velkommen til et spændende og veltilrettelagt studium. Vi glæder os til at lære årgang 2016 at kende”, siger prodekan Carsten Selch Jensen.

Introdagene begynder for de nye bachelorstuderende onsdag den 31. august kl. 9.30.
Læs mere om studiestart på teologi.

De samlede optagelsestallene for i år kan ses i KU's optagelsesstatistik 2016.

Den Koordinerede Tilmeldings hovedtal for alle landets videregående uddannelser findes på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.