10. maj 2017

Alsidig bibelforsker udnævnt til professor i Ny Testamente

Med Heike Omerzu får Det Teologiske Fakultet en professor, der ikke begrænser sig i sit valg af forskningsemner. Omerzu er med sin omfattende og mangesidede udgivelsesliste et omvandrende bevis på bredden i nytestamentlig forskning, den såkaldte nytestamentlige eksegese. Hendes publikationer omhandler alt fra den tidlige kristendoms historie, kønsforskning, antik jødedom til markusevangeliet, apostlenes gerninger, kristologi og nytestamentlig metodik og hermeneutik. Der er næsten ikke et aspekt af Det Nye Testamente, som forskeren ikke har lyst til at kaste sig over.

- Jeg er grundlæggende meget nysgerrig, og det fine er jo, at der opstår en masse tråde på tværs af forskningsområderne. I min tiltrædelsesforelæsning om identitetskonstruktioner i den tidlige kristendom, kommer jeg til at trække på rigtigt mange af de forskellige områder, jeg har beskæftiget mig med, fortæller hun.

Omerzu er opvokset i Tyskland og blandede tidligt i sin forskningskarriere flere discipliner. Ph.d.-afhandlingen ’Der Prozeß des Paulus: Eine exegetische und rechtshistorische Untersuchung der Apostelgeschichte’ brugte elementer fra den klassiske eksegese og retshistorien og resulterede hurtigt i en ansættelse som juniorprofessor ved Mainz Universitetet. Hun blev ansat som professor (mso) ved Det Teologiske Fakultet i 2009 og underviste på dansk allerede efter et års ansættelse.

Den nu fastansatte professor arbejder med adskillige forskningsprojekter sideløbende, og er kendt for sit kritiske blik på forskningshistorien. I øjeblikket arbejder hun sammen med sin forgænger professor Mogens Müller på et nyt bind om den berømte Q-hypotese. Hypotesen går på, at to af Det Nye Testamentes evangelier angiveligt skulle være baseret på en nu forsvunden kilde, kaldet Q. Men mens andre ny testamentlige forskere diskuterer for og imod hypotesen, går Omerzus interesse på, hvorfor tesen overhovedet er blevet så dominerende et emne i forskningen.

Førstegenerations akademiker

Det lå ikke i kortene i Heike Omerzus barndomshjem, at hun skulle forfølge en akademisk karriere. Faderen var skifteholdsarbejder i stålindustrien, moderen hjemmegående, og der var ingen forventninger om, at Omerzu skulle læse på universitetet. Men da hun blev student, lod de akademiske evner lod sig ikke fornægte, og Omerzu var ikke i tvivl om, at hun var nødt til at gå universitetsvejen.

- Det var et stort sats dengang. Da jeg startede med at læse teologi og engelsk, var det med ambitionen om at blive gymnasielærer. Men det var i starten af 90’erne, hvor arbejdsløsheden var stor blandt undervisere, så mine forældre var bekymrede. Men de har alligevel altid støttet mig i mine valg, fortæller hun.

Omerzus interesse for religion, historie og sprog blev dog hurtigt en levevej og gymnasieambitionerne udskiftet med forskeraspirationer. I dag står Omerzu som en vigtig stemme i både dansk og international bibelforskning.