8. juni 2017

Prestigefulde priser til forskere fra Det Teologiske Fakultet

hæder

Professor i kirkehistorie Mette Birkedal Bruun modtager Einar Hansen Forskningsfonds pris for fremragende humanistisk forskning, mens fondens hæderspris går til professor emeritus Troels Engberg-Pedersen.

I 2017 går de to danske priser fra Einar Hansen Forskningsfond til to dedikerede forskere fra Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet. Professor i kirkehistorie Mette Birkedal Bruun modtager fondens pris for fremragende humanistisk forskning.

”Man kan måske betragte Birkedal Bruuns forskning som én lang afsøgning af forholdet mellem udadvendthed og indadvendthed, mellem offentligt og privat liv. Både middelalderen og nyere tid har været i søgelyset, og det nye grundforskningscenter Centre for Privacy Studies skal undersøge afgrænsningen af privatsfæren med perspektiver helt frem til i dag,” skriver fondsbestyrelsen og uddyber:

”Einar Hansens Forskningsfond tildeler professor Mette Birkedal Bruun årets forskningspris for kompromisløst at gå sine egne veje og for samtidig at have inspireret andre med sin forskning i emner der ved første øjekast synes små men som snart viser sig at have altomfattende, nærmest universelle perspektiver. Mette Birkedal Bruun er en sand stifinder, en rigtig vejviser.”

Med prisen følger 150.000 danske kroner. 

Hæderspris til grundig ildsjæl

Den danske Hæderspris går i 2017 til Troels Engberg-Pedersen, professor emeritus i nytestamentlig eksegese ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet.

Fondsbestyrelsen begrunder blandt andet valget i Engberg-Pedersens både forskningsmæssige og formidlingsmæssige gennemslagskraft:

”Troels Engberg-Pedersen forener et vældigt folkeligt engagement med den grundigste og mest dybtgående forskning. Han har igennem hele sit virke uegennyttigt arbejdet for at holde forbindelsen mellem filosofi og kristendom i live ved at opsøge den enes historiske påvirkning af den anden hvor han end kunne påvise den. Einar Hansens Forskningsfond har med sin hæderspris villet hædre denne hædersmand for hans brændende ildsjæl og hans uimodståelige retorik, begge er det egenskaber som har haft stor betydning for hans umådelige gennemslagskraft i det nære såvel som det større internationale miljø.”