Brian Söderqvist: Overalt at gjøre Vanskeligheder

Portrætbillede af Brian Söderqvist

Sokrates er uden tvivl en af de vigtigste personer i Kierkegaards forfatterskab. Kierkegaard skrev bl.a. at ”den eneste Analogie jeg har for mig er: Socrates. Min Opgave er en socratisk Opgave.”  Men hvad forstår Kierkegaard ved denne ”sokratiske opgave”? Foredraget vil gøre rede for Kierkegaards enestående fortolkning af Sokrates og vil give et bud på hvorfor denne mærkværdige Sokratesfigur er Kierkegaards store forbillede.