Tidstavle over Søren Kierkegaards liv og værker

 • 1813
  • 5. maj Kierkegaard bliver født i faderens ejendom på Nytorv i København.
 • 1821
  • Kierkegaard begynder i Borgerdydskolen.
 • 1822
  • 23. januar Regine Olsen bliver født.
 • 1830
  • 30. oktober Kierkegaard indskrives som teologisk student på Københavns Universitet.
 • 1834
  • 31. juli Kierkegaards mor dør.
  • 17. december Bladartikel "Ogsaa et Forsvar for Qvindens høie Anlæg", underskrevet A., i Kjøbenhavns flyvende Post.
 • 1836
  • 18. februar Bladartikel "Kjøbenhavnspostens Morgenbetragtninger i Nr. 43", underskrevet B., i Kjøbenhavns flyvende Post.
  • 12. og 15. marts Føljetonartikler "Om Fædrelandets Polemik", I-II, underskrevet B., i Kjøbenhavns flyvende Post.
  • 10. april Bladartikel "Til Hr. Orla Lehmann" i Kjøbenhavns flyvende Post.
 • 1838
  • 9. august SKs far dør.
  • 7. september Af en endnu levendes Papirer. Udgivet mod hans Villie.
 • 1840
  • 3. juli. Kierkegaard består teologisk embedseksamen.
  • o. 19. juli - 6. august Kierkegaards Jyllandsrejse.
  • 8. september Kierkegaard frier til Regine Olsen.
 • 1841
  • o. 11. august Kierkegaard sender Regine Olsen hendes ring tilbage.
  • 29. september Kierkegaard forsvarer sin afhandling Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates for magistergraden.
  • 12. oktober Kierkegaards endelige brud med Regine Olsen.
  • 25. oktober Kierkegaard rejser til Berlin.
 • 1842
  • 6. marts Kierkegaard vender hjem fra Berlin.
  • 12. juni Avisartikel "Aabenbart Skriftemaal" i Fædrelandet.
 • 1843
  • 20. februar Enten - Eller, udgivet af Victor Eremita.
  • 27. februar Avisartikel "Hvo er Forfatteren af Enten-eller", underskrevet A.F ....., i Fædrelandet.
  • 5. marts Avisartikel "Taksigelse til Hr. Professor Heiberg", underskrevet Victor Eremita, i Fædrelandet.
  • 8. maj Kierkegaard rejser til Berlin.
  • 16. maj
   • To opbyggelige Taler.
   • Avisartikel "En lille Forklaring" i Fædrelandet.
  • 30. maj Kierkegaard vender hjem fra Berlin.
  • 16. oktober
   • Gjentagelsen af Constantin Constantius.
   • Frygt og Bæven af Johannes de silentio.
   • Tre opbyggelige Taler.
  • 6. december Fire opbyggelige Taler.
 • 1844
  • 5. marts To opbyggelige Taler.
  • 8. juni Tre opbyggelige Taler.
  • 13. juni
  •  Philosophiske Smuler eller en Smule Philosophi af Johannes Climacus, udgivet af S. Kierkegaard.
  • 17. juni
   • Begrebet Angest af Vigilius Haufniensis.
   • Forord af Nicolaus Notabene.
  • 31. august Fire opbyggelige Taler.
 • 1845
  • 29. april Tre Taler ved tænkte Leiligheder.
  • 30. april Stadier paa Livets Vei, udgivet af Hilarius Bogbinder.
  • 9. maj Avisartikel "En Erklæring og Lidt til" i Fædrelandet.
  • 13. maj Kierkegaard rejser til Berlin.
  • 19. og 20. maj Føljetonartikler "En flygtig Bemærkning betræffende en Enkelthed i Don Juan", I-II, underskrevet A., i Fædrelandet.
  • 24. maj Kierkegaard vender hjem fra Berlin.
  • 28. maj Atten opbyggelige Taler. Udgivet på foranledning af P.G. Philipsen.
  • 27. december Avisartikel "En omreisende Æsthetikers Virksomhed, og hvorledes han dog kom til at betale Gjæstebudet", underskrevet: "Frater Taciturnus, Høvidsmand for 3die Afdeling af 'Stadier paa Livets Vei'", i Fædrelandet. I denne artikel hedder det bl.a.: "Gid jeg nu blot snart maatte komme i Corsaren". Hermed indledes striden med vittighedsbladet Corsaren, der i tekst og tegninger karikerer Kierkegaard.
 • 1846
  • 10. januar Avisartikel "Det dialektiske Resultat af en literair Politi-Forretning", underskrevet Frater Taciturnus, i Fædrelandet.
  • 27. februar Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler af Johannes Climacus, udgivet af S. Kierkegaard.
  • 30. marts En literair Anmeldelse.
  • 2. maj Kierkegaard rejser til Berlin.
  • 16. maj Kierkegaard vender hjem fra Berlin.
 • 1847
  • 13. marts Opbyggelige Taler i forskjellig Aand.
  • 29. september Kjerlighedens Gjerninger.
  • 3. november Regine Olsen bliver viet til Johan Frederik Schlegel.
 • 1848
  • 25. april Christelige Taler.
  • 24.-27. juli Føljetonartikler "Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv", I-IV, underskrevet Inter et Inter, i Fædrelandet.
 • 1849
  • 14. maj
   • Enten - Eller, 2. udgave.
   • Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen. Tre gudelige Taler.
  • 19. maj Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger af H.H.
  • 30. juli Sygdommen til Døden af Anti-Climacus, udgivet af S. Kierkegaard.
  • 13. november"Ypperstepræsten" - "Tolderen" - "Synderinden", tre Taler ved Altergangen om Fredagen.
 • 1850
  • 27. september Indøvelse i Christendom af Anti-Climacus, udgivet af S. Kierkegaard.
  • 20. december En opbyggelig Tale.
 • 1851
  • 31. januar Avisartikel "Foranlediget ved en Yttring af Dr. Rudelbach mig betræffende" i Fædrelandet.
  • 7. august
   • Om min Forfatter-Virksomhed
   • To Taler ved Altergangen om Fredagen.
  • 10. september Til Selvprøvelse, Samtiden anbefalet.
 • 1854
  • 30. januar Biskop Mynster dør.
  • 15. april Martensen udnævnes til biskop.
  • 5. juni Martensen bispevies i Vor Frue Kirke.
  • 18. december Avisartikel "Var Biskop Mynster et 'Sandhedsvidne', et af 'de rette Sandhedsvidner' - er dette Sandhed?" i Fædrelandet.
  • 30. december Avisartikel "Derved bliver det!" i Fædrelandet.
 • 1855
  • 12. januar Avisartikel "En Opfordring til mig fra Pastor Paludan-Müller" i Fædrelandet.
  • 29. januar Avisartikler "Stridspunktet med Biskop Martensen; som, christeligt, afgjørende for det i Forveien, christeligt seet, mislige kirkelige Bestaaende" og "To nye Sandhedsvidner" i Fædrelandet.
  • 20. marts Avisartikel "Ved Biskop Mynsters Død" i Fædrelandet.
  • 21. marts Avisartikel "Er dette christelig Gudsdyrkelse eller er det at holde Gud for Nar?" i Fædrelandet.
  • 22. marts Avisartikel "Hvad der skal gjøres. - det skee nu ved mig eller ved en Anden" i Fædrelandet.
  • 26. marts Avisartikel "Den religieuse Tilstand" i Fædrelandet.
  • 28. marts Avisartikel "En Thesis - kun een eneste" i Fædrelandet.
  • 30. marts Avisartikel "'Salt'; thi 'Christenhed' er: Christendoms Forraadnelse; 'en christen Verden' er: Affaldet fra Christendommen" i Fædrelandet.
  • 31. marts Avisartikel "Hvad jeg vil?" i Fædrelandet.
  • 7. april Avisartikel "I Anledning af et anonymt Forslag til mig i dette Blads Nr. 79" i Fædrelandet.
  • 11. april Avisartikler "Var det rigtigst nu at 'standse med Klemtningen'?" og "Christendom med kongelig Bestalling og Christendom uden kongelig Bestalling" i Fædrelandet.
  • 27. april Avisartikel "Hvilken grusom Straf!" i Fædrelandet.
  • 10. maj Avisartikler "Et Resultat" og "En Monolog" i Fædrelandet.
  • 15. maj Avisartikel "Angaaende en taabelig Vigtighed lige over for mig og den Opfattelse af Christendom, som jeg gjør kjendelig" i Fædrelandet.
  • 16. maj Avisartikel "Til det nye Oplag af 'Indøvelse i Christendom.'" i Fædrelandet.
  • 24. maj Dette skal siges; saa være det da sagt.
  • 26. maj Avisartikel "At Biskop Martensens Taushed er 1) christeligt uforsvarlig; 2) latterlig; 3) dum-klog; 4) i mere end een Henseende foragtelig" i Fædrelandet.
  • 26. maj Øieblikket, Nr. 1
  • 6. juni Øieblikket, Nr. 2.
  • 16. juni Hvad Christus dømmer om officiel Christendom.
  • 28. juni Øieblikket, Nr. 3.
  • 9. juli Øieblikket, Nr. 4.
  • 30. juli Øieblikket, Nr. 5.
  • 24. august Øieblikket, Nr. 6.
  • 31. august Øieblikket, Nr. 7.
  • 3. september Guds Uforanderlighed. En Tale.
  • 14. september Øieblikket, Nr. 8.
  • 25. september Øieblikket, Nr. 9.
  • 2. oktober Kierkegaard indlægges på Frederiks Hospital.
  • 11. november Kierkegaard dør.
  • 18. november Kierkegaard bisættes fra Vor Frue Kirke og begraves på Assistens Kirkegård.

Baseret på katalogen til udstillingen "Kierkegaard. Den hemmelige Note", Rundetaarn, København, den 6. maj - 9. juni 1996, arrangeret af Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Niels Jørgen Cappelørn og Søren Kierkegaard Selskabet ved Joakim Garff.