René Rosfort: Fra tungsind til depression: Et kierkegaardsk perspektiv på et aktuelt problem

Portrætbillede af René RosfortAt være trist tilmode er en uløselig del af det at være menneske. Men hvordan skelner man mellem almindelig tristhed og tristhed som et problem? Hvor meget og hvor længe kan man være trist uden at være syg? Spørgsmål om karakteren af vores dårlige humør har altid været aktuelle. Og alligevel forekommer de mere aktuelle i dag end for blot enkelte årtier siden. Dårligt humør er i dag ikke længere alene et personligt problem. Det er et samfundsmæssigt sundhedsproblem på linje med hjertekarsygdomme og overvægt. Det enkelte menneskes depression er med andre ord blevet en del af vores fælles hverdag. Foredraget vil se nærmere på depression som et aktuelt problem ud fra Kierkegaards forståelse af tungsindet. Kierkegaards udforskning af tungsindets flertydige aspekter (fx tvivl, håbløshed, trods og ligegyldighed) og tungsindets betydning for den menneskelige eksistens kan måske hjælpe os til en bedre forståelse af, hvordan depression er blevet et så udbredt problem i dag.