Søren Kierkegaard - den globale dansker

Teolog, filosof og forfatter

Kierkegaard

Niels Christian Kierkegaard, Søren Kierkegaard, 1840

Født: 5. maj 1813
Død: 11. november 1855

Søren Kierkegaard er manden bag et af de mest originale og fascinerende forfatterskaber i nyere tid.

Over for såvel filosofiske som politiske systemer fremhæver Kierkegaard det enkelte menneskes betydning og ansvar og bliver derfor ofte betegnet som eksistentialismens fader. Med sine indgående analyser af fænomener som angst og fortvivlelse var Kierkegaard også i psykologisk henseende langt forud for sin tid.

Kierkegaard levede, tænkte og døde i København, hvor hans bøger, der for en stor dels vedkommende blev affattet pseudonymt, kun fandt få læsere og han selv kun ret begrænset anerkendelse. Hans labyrintiske forfatterskab, der også tæller en lang række opbyggelige taler udgivet i eget navn, er blevet kaldt en litteratur i litteraturen og er i dag genstand for intensiv forskning over det meste af kloden.


Filosofisk har Kierkegaard haft betydning for Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir og Albert Camus, men også inspireret Martin Heidegger, Karl Jaspers og Ludvig Wittgenstein.

Teologisk har Kierkegaard præget blandt andre Dietrich Bonhoeffer, Paul Tillich, Karl Barth og Rudolf Bultmann.

Litterært har han påvirket forfattere som Henrik Ibsen, August Strindberg og Franz Kafka, men hans virkningshistorie er i dag global og hans værker oversat til alverdens sprog.

Se næste: