SKC Publikationsserier

Kierkegaard Studies Yearbook

Kierkegaard Studies Yearbook (KSYB) er et “open submission” tidsskrift, der udgiver forskningsartikler om Kierkegaards værk og tænkning. Tidsskriftets formål er at styrke Kierkegaard-forskningen ved at skabe et internationalt forum, der integrerer de mange forskellige traditioner for Kierkegaard-studier og bringer dem sammen i en konstruktiv og frugtbar dialog. KSYB udgiver artikler på engelsk, tysk og fransk. Alle bidrag gennemgår et ”double-blind peer review”. Tidsskriftet udkommer én gang årligt.

(Det er muligt at udforske tidsskriftet på Det Kongelige Bibliotek. Fuld online adgang er tilgængelig for personer, der er tilknyttet Københavns Universitet).

Kierkegaard Studies Monograph Series

Kierkegaard Studies Monograph Series (KSMS) har til formål at udgive monografier om Kierkegaards værk og tænkning. Serien udgiver ph.d.-afhandlinger, doktorafhandlinger, antologier og enkeltstående bøger af seniorforskere. Serien ønsker at styrke Kierkegaard-forskningen ved at skabe et internationalt forum, der integrerer de mange forskellige traditioner for Kierkegaard-studier og bringer dem sammen i en konstruktiv og frugtbar dialog. KSMS udgiver artikler på engelsk, tysk og fransk. Alle bidrag gennemgår et ”double-blind peer review”.

(Det er muligt at udforske serien på Det Kongelige Bibliotek. Fuld online adgang er tilgængelig for personer, der er tilknyttet Københavns Universitet).

Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources

Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources (KRSRR) er en flerbindsserie, der har til formål at udforske Kierkegaards værk og tænkning systematisk. Serien er opdelt i tre separate kategorier: kilder, reception og ressourcer. Hvert bind består af individuelle artikler skrevet af internationale specialister, der arbejder i det felt, som artiklen omhandler. Artiklerne er udgivet tematisk, og de enkelte bind komplementerer hinanden, så de tilsammen dækker Kierkegaard-forskningens afgørende områder. Serien er interdisciplinær og inkluderer artikler om f.eks. filosofi, teologi, litteraturvidenskab, teatervidenskab og æstetik.

(Det er muligt at udforske serien på Det Kongelige Bibliotek).

Kierkegaardiana

SKC har indgået et samarbejde med Søren Kierkegaard Selskabet om at gøre Kierkegaardiana til et skandinavisk tidsskrift. Det nye Kierkegaardiana bliver udgivet som et online, open-access tidsskrift. Kierkegaardiana har til formål at udgive videnskabelige artikler om Kierkegaards værk og tænkning på dansk, norsk og svensk. Alle bidrag gennemgår en "double-blind peer-review"-proces, hvor hvert manuskript bliver vurderet af to fagfolk med henblik på udgivelse. I forbindelse med det nye tidsskrift har redaktionen digitaliseret de 24 bind af det oprindelige Kierkegaardiana (1955-2007). Oprettelsen af det digitale arkiv er muliggjort af en bevilling fra Kierkegaard House Foundation (St. Olaf College, USA).

Det digitale arkiv er tilgængeligt som en forsmag på det første nummer af det nye Kierkegaardiana, der udkommer i marts 2017.

Anthologies: Kierkegaard and Existential Thinking

Der er planlagt en serie på tre antologier i tilknytning til SKC Annual Conference 2015, 2016 og 2017.

Publikationsserier udgivet i samarbejde med SKC

Texts from Golden Age Denmark

Texts from Golden Age Denmark er en interdisciplinær oversættelsesserie, der har til formål at udforske værker af de mest indflydelsesrige repræsentanter fra den danske Guldalder ved at gøre de vigtigste tekster af periodens førende forfattere og kulturpersoner tilgængelige på engelsk for første gang. Teksterne kommer fra et stort udvalg af skribenter fra forskellige fagområder som f.eks. litteratur, filosofi, teologi, teater og kunsthistorie. De forskellige bind giver tilsammen et nuanceret billede af periodens kulturelle miljø og gør dermed periodens rige kulturliv tilgængeligt for den internationale forskning.

(Det er muligt at udforske serien på Det Kongelige Bibliotek).

Danish Golden Age Studies

Danish Golden Age Studies har til formål at fremme international forskning i værker, personer og diskussioner fra den danske Guldalder. Serien udgiver forskellige slags monografier,  f.eks. ph.d.-afhandlinger, doktorafhandlinger og konferenceakter. Serien er interdisciplinær og består af monografier fra forskellige fagområder som f.eks. filosofi, teologi, litteraturvidenskab, historie, æstetik, kunsthistorie og teatervidenskab.

(Det er muligt at udforske serien på Det Kongelige Bibliotek).