Søren Kierkegaards Værker

Søren Kierkegaards Værker (SKV) er en paperbackudgave af alle Kierkegaards trykte værker og nogle af hans utrykte værker. Udgaven blev færdig i september 2019 og består af 15 bind. Teksten er identisk med teksten i Søren Kierkegaards Skrifter (SKS). Bogformatet er nedskaleret i forhold til SKS. Det betyder, at sidetal og linjetæller er nøjagtig ens i de to udgaver.

I SKV  er alle værker forsynet med sproglige kommentarer. De er udvalgt fra realkommentarerne i SKS, men tilpasset og forøget med sigte på en bredere kreds af læsere. Ved sproglige kommentarer forstås her kommentarer, som tilbyder forklaringer af danske ord, udtryk og vendinger, der i dag kan forekomme forældede; af fremmedord og fremmedsprogede, især tyske, latinske og græske, ord, vendinger, udtryk og citater; samt af faste udtryk, ordsprog og mundheld osv.

SKV er udgivet af Niels Jørgen Cappelørn

 • Bind 1. Af en endnu Levendes Papirer og Om Begrebet Ironi
 • Bind 2. Enten-Eller. Første Del
 • Bind 3. Enten-Eller. Anden Del
 • Bind 4.1. Gjentagelsen og Frygt og Bæven
 • Bind 4.2. Philosophiske Smuler, Begrebet Angest og Forord .
 • Bind 5. Opbyggelige taler 1843, Opbyggelige Taler 1844 og Tre Taler ved tænkte Lejligheder 
 • Bind 6. Stadier paa Livets Vei 
 • Bind 7. Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
 • Bind 8. En literair Anmeldelse og Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
 • Bind 9. Kjerlighedens Gjerninger
 • Bind 10. Christelige Taler
 • Bind 11. Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen, Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger, Sygdommen til Døden og »Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
 • Bind 12. Indøvelse i Christendom, En opbyggelig Tale og To Taler ved Altergangen om Fredagen
 • Bind 13. Om min Forfatter-Virksomhed, Til Selvprøvelse Samtiden Anbefalet, Dette skal siges; saa være det da sagt, Hvad Christus dømmer om officiel Christendom, Øjeblikket nr. 1-9, Guds uforanderlighed og Øjeblikket nr. 10
 • Bind 14. Bladartikler 1834-36, Bladartikler 1842-51, Bladartikler 1854-55.
 • Bind 15. Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed, Den bevæbnede Neutralitet og Dømmer Selv! Til Selvprøvelse Samtiden anbefalet.