Efteruddannelse for ikke-teologiske kandidater med henblik på præstestilling

Undervisning
Foto: Jakob Dall / Københavns Universitet

Kandidater, som har en ikke-teologisk kandidatgrad, kan nu tage en teologisk efteruddannelse med henblik på at kvalificere sig til at søge en præstestilling i folkekirken

På baggrund af ændring og udvidelse af ”Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken” §1a, som blev vedtaget af Folketinget den 15. december 2020, er der nu åbnet mulighed for en supplerende adgangsvej til præstestilling i den danske folkekirke jf. følgende:

”Kirkeministeren kan efter anmodning give en person, der ikke opfylder betingelserne i § 1, stk. 1, men som har bestået kandidateksamen ved et dansk universitet eller en anden offentlig anerkendt udenlandsk eksamen på kandidatniveau, og som har bestået et af kirkeministeren individuelt sammensat teologisk efteruddannelsesforløb på baggrund af ansøgerens forudgående kompetencer og kvalifikationer, tilladelse til at søge præstestillinger i folkekirken.”

Efteruddannelsen er normeret til 150 ECTS, dvs. 2,5 års fuldtidsstudier, hvoraf 30 ECTS skal bruges på nytestamentlig græsk. Uddannelsen kan også tages på deltid. Sammensætningen af fag afhænger derudover af, om ansøgeren kan få godkendt fag fra tidligere studier, men et typisk uddannelsesforløb ville kunne indeholde følgende fag.

Alle teologiske fag er repræsenteret i uddannelsesforløbet inkl. et valgfag i Gammeltestamentlig eksegese. Uddannelsesforløbet ser i hovedlinjer således ud: 

Uddannelsesforløb for ansøgere med kandidatgrad:

Nytestamentlig græsk 1+2                                         (30 ECTS)

Bibelkundskab                                                             (7,5 ECTS)

Etik og religionsfilosofi 1+2                                       (15 ECTS)

Kirke og Teologihistorie 1+3                                     (22,5 ECTS)

Dogmatik med Økumenisk Teologi 1+2                   (15 ECTS)

Det Nye Testamentes Eksegese 1+2+3                     (30 ECTS)

Det Gamle Testamente valgfag                                 (15 ECTS)

Praktisk Teologi                                                           (15 ECTS)

I tillæg til det akademiske efteruddannelsesforløb vil kandidater, som ønsker ansættelse som præst i Folkekirken skulle tage et semester på Pastoralseminariet i København eller Aarhus.

Forventet studiestart: Uge 36 2021

Forventet pris: 55.00- 70.000 i alt.