Studies in the Hebrew Verbal System – Københavns Universitet

Afdeling for Bibelsk Eksegese > Arrangementer > Studies in the Hebrew ...

Studies in the Hebrew Verbal System

cand.theol. Kasper Siegismund forsvarer ph.d.-afhandlingen "Studies in the Hebrew Verbal System: Hebrew as a System of Relative Tense and the Origins and Development of the Classical Consecutive Forms"

Medlemmer af bedømmelsesudvalg:

  • Associate Professor Max Rogland, Erskine Theological Seminary, Columbia, South Carolina, USA
  • Senior Lecturer and reader Ola Wikander, Joint Faculties of Humanities and Theology, Lund University, Sverige
  • Associate Professor Martin Ehrensvärd, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet (formand)

Hovedvejleder lektor, ph.d. Søren Holst.

Efter forsvaret er Afdeling for Bibelsk Eksegese vært ved en reception.

Afhandlingen kan ses her