Program for 'Bibelen og dens oversættelser'

Seminar på Det Teologiske Fakultet 24. april 2020 i anledning af udgivelsen af Bibelen 2020.

8:30-8:45 Ankomst: Kaffe & te

8:45-8:50 Velkomst v. dekan for Det Teologiske Fakultet, Kirsten Busch Nielsen

8:50-9:00 Information, det praktiske m.m.

9:00-10:25 Rapport fra oversætternes værksted

 • Udfordringer i at arbejde med en målsprogsorienteret oversættelse (30 min)
  lektor Martin Gustav Ehrensvärd, Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet (KU)

 • ”Fra et 'bibliotek’ af skrifter til Bibelen 2020. Forlæggerens overvejelser (20 min)
  generalsekretær Birgitte Stoklund Larsen, Det Danske Bibelselskab

 • Identifikation af diskussionspunkter (5 min)
  professor David Bloch, Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet (KU)

 • Drøftelse (20 min). Pause (10 min)
  Ordstyrer: ph.d.-studerende Julie Sigaard Törnkvist, Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet (KU)

10:25-12:00. Canonical Texts in a Fragmented and Individualized Culture.

 • Keynote lecture: Bible Translation and the Role of Translation Studies (45 min)
  Dr. Marijke de Lang, Global Translation Advisor, United Bible Societies

 • Dr. Marijke de Lang holds a major degree in New Testament Studies from the University of Leiden. Her PhD was in History of Exegesis and her dissertation concerned the Rise of Literary and Historical Criticism in the Study of the Synoptic Gospels in the 16th, 17th and 18th Centuries (defended in 1993). She worked for about 10 years as a translator at the Netherlands Bible Society for the New Bible Translation (2004). Since then she has worked as translation consultant in the United Bible Societies (UBS), mainly in the former Soviet Union. In her current role as Global Translation Advisor, she is involved in general translation advisory work for the UBS.

 • Authority and Authorization: Does the Bible Have to Be One? (20 min)
  Professor Jesper Høgenhaven, Biblical Studies Section, Faculty of Theology (KU)

 • Identification of issues for discussion (10 min)
  Bishop in the Diocese of Lolland-Falster, Marianne Gaarden, Ph.d. in Practical Theology

 • Discussion (20 min)
  Chair: Associate Professor Gitte Buch-Hansen, Biblical Studies Section, Faculty of Theology (KU) 

12:00-12:40: FROKOSTPAUSE 

12:40-13:55 Når de teologiske begreber forsvinder. Sproget og teologien

 • Fremmedhedens velsignelser. Schleiermachers og Benjamins sprogfilosofiske overvejelser (20 min)
  lektor Gitte Buch-Hansen, Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet (KU)

 • Bibeloversættelsens ånd og bogstav med særligt henblik på den teologiske læsning som en læsningens teologi (Günter Bader)? (20 min)
  lektor Carsten Pallesen, Afdeling for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet (KU)

 • Identifikation af diskussionspunkter (5 min)
  lektor Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, Afdeling for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet (KU)

 • Drøftelse (20 min). Pause (10 min)
  Ordstyrer: ekstern lektor Martin Friis, Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet (KU)

 

13:55-15:00. Oversættelsen i undervisningen. Propædeutikken og de eksegetisk fag

 • Pædagogiske udfordringer i forbindelse med at undervise i døde sprog (20 min)
  studieadjunkt Mette Christiansen, Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet (KU)

 • Sproglig krykke eller det endelige produkt? Oversættelsens rolle i den eksegetiske undervisning (20 min)
  lektor Søren Holst, Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet (KU)

 • Identifikation af diskussionspunkter (5 min)
  lektor Hanne Jansen, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Det Humanistiske Fakultet (KU). Leder af KA-valgfaget, Oversættelse i teori og praksis

 • Drøftelse (20 min)
  Ordstyrer: ph.d.-studerende Peter Brylov Christensen, Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet (KU)

 

15:00-15:20: KAFFEPAUSE m. kage

15:20-16:25 Autoritative skrifter og identitetspolitiske udfordringer

 • "Hele Danmark får en ny Bibel": Identitetspolitik i Bibelen 2020 og dens paratekster (20 min)
  lektor Jesper Tang Nielsen, Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet (KU)

 • Nyere tyske bibeloversættelser i spændingsfeltet mellem filologi, teologi og identitetspolitik: Overvejelser over ”Bibel in gerechter Sprache” (2007) og ”Lutherbibel” (2017) (20 min)
  professor Heike Omerzu, Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet (KU)

 • Identifikation af diskussionspunkter (5 min)
  adjunkt Ulla Tervahauta, Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet (KU)

 • Drøftelse (20 min)
  Ordstyrer: professor MSO Thomas Hoffmann, Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet (KU)

 

16:25-16:35 Afrunding

16:35-17:00 Reception

Tilbage til arrangementsbeskrivelse>