Besøg i synagogen i Krystalgade

Besøg i synagogen i Krystalgade v/GT-gruppen. Deltagelse i besøget i synagogen forudsætter tilmelding til Melissa Sayyad Bach på msb@teol.ku.dk med vedhæftet billede-ID senest 1. april 2019