Det gamle, det bibelske og det ikke-jødiske Israel – Københavns Universitet

Afdeling for Bibelsk Eksegese > Arrangementer > Det gamle, det bibelsk...

Det gamle, det bibelske og det ikke-jødiske Israel

GT-seminar ved lektor emerita Ingrid Hjelm.

Som inspiration til endelig at komme i gang med en total revision af min 2000 bog om The Samaritans and Ancient Judaism vil jeg i dette oplæg diskutere nogle af de landvindinger i forskningen, som har givet anledning til, at vi i dag ikke kun bør flytte fokus fra det bibelske Israel til jødernes og samaritanernes Israel, men tage skridtet fuldt ud og ”genskabe” historiens ikke-jødiske Israel. Dette ikke mindst fordi, traditionerne om oldtidens Israel både i historieforskningen og bibelvidenskaberne har ført til fremkomsten af forvrængede modeller for dettes historiske realitet. De største skurke er her den historisk-kritiske bibelforskning og bibelsk arkæologis aldeles ukritiske omgang med kilderne. Det nødvendige opgør med begge har ført til, at vi i dag kan og skal tale mere differentieret om oldtidens Israel og dets senere historie. En sidegevinst er jo så, at vi hermed også får redskaber til at kaste nyt lys over oldtidens litterære traditioner.