Boglancering: Bibelen og Reformationen

Kom til boglancering med Luther-øl og brezel. Professor Mogens Müller, professor mso Thomas Hoffmann og postdoc Kristian Mejrup giver smagsprøver fra udgivelsen, der bliver frit tilgængelig  

20. udgave af Forum for Bibelsk Eksegese er på trapperne, og denne gang som et særnummer med titlen Bibelen og Reformationen, der lanceres 27. oktober. Ud over et krus Luther-øl, brezel & en bid pølse byder lanceringen på tre smagsprøver fra bogen:

• Mogens Müller, Luthers bibeltekst – den lutherske bibeltekst
• Thomas Hoffmann, ”Sæt denne bog fri!” Om Luther, Tyrken og kampen for Koranen
• Kristian Mejrup, Instruktioner i frelse. Det pietistiske skoleprojekt og Pastoralbrevene

Udgivelsen kommer som E-bog og bliver frit tilgængelig på siden her. 

Alle er velkomne.

Reformationen set med receptionshistoriske briller

Vel er Reformationen blevet bannerført under sloganet sola Scriptura, men for eksegeter rundet af det historisk-kritiske paradigme har dette slagord længe virket som en falsk varebetegnelse. Især er Luthers allegoriske læsninger af salmerne og profeterne faldet bibelforskerne for bry­stet.

Denne måde at læse på ignorerede teksternes historiske, kulturelle og religiøse op­rindelse i jødedommen (verden bag teksten) og ødelagde skrifternes narrativ (verden i teksten). Dertil kommer annektering af den profetiske kritik, hvor type-antitype figuren lod kristendommen få velsignelsen, mens man lod jødedommen stå tilbage med forbandelsen.

Luthers stærke udfald mod jøderne – og disse udfalds fatale virkningshistorie – har betydet, at eksegeter efter Holocaust omgås det lutherske bo med de allerstørste forbehold.

De seneste årtiers interesse for de bibelske teksters reception og hi­storie har imidlertid åbnet et rum foran teksten. Som prismer, i hvilke den samtidige historie brydes, er de faktiske læsninger blevet genstand for analyse i deres egen ret. Med deres særlige filologiske og herme­neutiske træning har eksegeter gode forudsætninger for at træde ind i dette rum.

Bibelen og Reformationen belyser sit tema fra fem forskellige vinkler: Skriftsyn, kanon og oversættelse, Luthers eksegese, køn og krop i reformationen, Luthers historiske samtid og receptionen af Luther. 

Bogens forfattere har arbejdet med materiale, der ikke tilhører den reformatoriske kanon, og som derfor heller ikke er oversat til dansk. Bidragene nuancerer og udfordrer derfor kendte indsigter.

Hent bogens indholdsfortegnelse her.