Hvem forestiller busten? – Københavns Universitet

Afdeling for Bibelsk Eksegese > Arrangementer > Hvem forestiller busten?

Hvem forestiller busten?

Hvem forestiller busten? Professor Johannes Jacobsen og GT-eksegesen i begyndelsen af det 20. årh. Fælles læsning af Om ”Den gammeltestamentlige Theologi” som theologisk Disciplin (1912) under ledelse af professor Jesper Høgenhaven og postdoc Frederik Poulsen.