John the Baptist’s Public Ministry in Lk 3:1-20: Is Luke a Writing Reader of Matthew? – Københavns Universitet

Afdeling for Bibelsk Eksegese > Arrangementer > John the Baptist’s Pub...

John the Baptist’s Public Ministry in Lk 3:1-20: Is Luke a Writing Reader of Matthew?

Ph.d.-forsvar ved cand.theol. Christina Solmunde Michelsen

Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Professor, Clare K. Rothschild, Lewis University, Illinois, USA
Professor, Dr. Christfried Böttrich, Universität Greifswald, Tyskland 
Professor mso Jesper Tang Nielsen, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet (chair)

Vejleder professor, dr.theol. Mogens Müller

Afhandlingen kan frem til forsvaret downloades her

Efter forelæsningen er Afdeling for Bibelsk Eksegese vært ved en reception. Alle er velkommen.