Editorial Board

I 2014 blev der nedsat et såkaldt Editorial Board (EB), hvis hovedopgave er at sikre fagfællebedømmelsesproceduren. Redaktørerne for det enkelte nummer udvælger sig typisk to til fire fagfællebedømmere, der har særlig viden om det pågældende nummers tema. Vi benytter kendt fagfællebedømmelse (ikke-anonyme), således at fagfællebedømmerne kan stå anført i nummeret.

EB består af tre medlemmer i alt, en formand og to ordinære medlemmer. Medlemmerne sidder i fire år ad gangen og er fastansatte på ABE, for at sikre kontinuitet i arbejdet. EB ser dog meget gerne, at ph.d.-studerende og Postdocs påtager sig redaktionsarbejde med de enkelte numre.
Både NT og GT bør være repræsenteret i EB. Desuden er det ønskeligt, at ABEs kompetence inden for Koranen også indgår i EB.

Nuværende medlemmer af EB er (2018-2022):


Thomas Hoffmann (formand)
Jesper Høgenhaven (sekretær)
Heike Omerzu (hjemmeside ansvarlig)

Ansvarsområder for Editorial Board:

  • Opbevaring af de skriftlige vurderinger (peer-reviews) i forbindelse med fagfællebedømmelse.

  • Indhentning af forslag til kommende temanumre samt redaktører. Dette vil typisk ske i forbindelse med et ordinært medarbejdermøde.

  • Ansøgning om midler til udgivelsen fra gang til gang.

  • Vedligeholdelse af FBEs hjemmeside på ABEs hjemmeside samt løbende kontakt og tilsyn med forlagets promovering af de aktuelle publikationer.