The Scribes of the Dead Sea Scrolls

Gæsteforelæsning ved professor Emanuel Tov, Hebrew University, ifm. udnævnelsen til æresdoktor ved Københavns Universitet. 

Ved Københavns Universitets traditionsrige årsfest den 12. november 2021 blev professor Emanuel Tov fra The Hebrew University of Jerusalem blive udnævnt som ny æresdoktor efter indstilling fra Det Teologiske Fakultet.

Professor Emanuel Tov er født i 1941 og har i mange år været en fremtrædende forsker og international autoritet, der har bidraget med banebrydende forskning bl.a. inden for områderne Det Gamle Testamente og Dødehavsrullerne.

Et eksempel fra Emanuel Tovs store publikationsliste er hans monografi 'Textual Criticism of the Hebrew Bible', som blev udgivet på hebraisk i 1989 og på engelsk i 1992 (ny udgave 2001), der internationalt er anerkendt som lærebogen, når det gælder tekstkritik af Det Gamle Testamente.

Et andet eksempel på Tovs forskningsarbejde er hans indsats og engagement for publikationen af Dødehavsrullerne, der i 1947-1956 blev fundet i en række huler i Qumran-området ved Det Døde Hav, og som indeholder tekster fra Det Gamle Testamente foruden en mængde andre jødiske tekster fra oldtiden.

Tæt samarbejde med Det Teologiske Fakultet

Der har gennem årene været et tæt samarbejde mellem professor Emanuel Tov og forskere fra Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Ud over et frugtbart publikationssamarbejde, bl.a. om Dødehavsrullerne, har Emanuel Tov ved flere lejligheder været gæsteforelæser i København. Han har tillige altid udvist stor gæstfrihed, når kollegaer og studerende fra København har været på besøg ved universitetet i Jerusalem.