Billede af tidsskrifter

Forum for Bibelsk Eksegese (FBE) er en serie udgivet af Afdeling for Bibelsk Eksegese på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Formålet med serien er at belyse et aktuelt emne inden for eksegesen i bredeste forstand og at inspirere til en faglig diskussion.

Tidsskrift

Nyeste nummer: FBE 20 – Bibelen og Reformationen

Hvad sker der, hvis man sætter eksegeter til at kommentere Reformationsjubilæet? De kaster sig fx over Luthers tidlige eksegetiske skrifter: hans forelæsninger over profeterne, salmerne og de paulinske breve – værker, som ikke tilhører den reformatoriske kanon, og som derfor heller ikke er oversat til dansk. Bogens bidrag nuancerer og udfordrer derfor kendte indsigter.

De seneste par årtier har været præget af interesse for de bibelske teksters reception op gennem historien. Som prismer, der bryder den samtidige historie, er de faktiske læsninger blevet genstand for analyse i deres egen ret. Med deres særlige filologiske og hermeneutiske træning har eksegeter gode forudsætninger for at kigge på historien gennem teksterne.

Netop derfor har Center for Studiet af Bibelens Brug under Afdeling for Bibelsk Eksegese taget initiativ til dette særnummer af Forum for Bibelsk Eksegese: Bibelen og Reformationen. Bogen belyser sit tema fra fem forskellige vinkler: Skriftsyn, Kanon og oversættelse, Luthers eksegese, Køn og krop i reformationen, Luthers historiske samtid og Receptionen af Luther.

Hent Forum for Bibelsk Eksegese 20 her.