Billede af tidsskrifter

Forum for Bibelsk Eksegese (FBE) er en serie udgivet af Afdeling for Bibelsk Eksegese på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Formålet med serien er at belyse et aktuelt emne inden for eksegesen i bredeste forstand og at inspirere til en faglig diskussion.

Tidsskrift

Nyeste nummer: FBE 21 - Bibelen og Koranen

Dette nummer af Forum for Bibelsk Eksegese udfordrer forestillingen om, at Bibelen og Koranen skal ses som to isolerede og radikalt forskellige skriftsamlinger. Historisk voksede Koranen nemlig ud af et miljø præget af bibelske traditioner; den forstår sig selv i forlængelse af dette univers og anerkender eksplicit ”Toraen” og ”Evangeliet”, samtidig med at den formidler kritik og korrektion af jøders og kristnes teologiske universer.

At Bibelen og Koranen indgår i et indbyrdes forhold, burde være indlysende ud fra et forskningsmæssigt synspunkt. Ikke desto mindre er engagementet mellem de to helligskrifters fagområder svingende og tilbageholdende. Specialiseringen i bibelvidenskaberne er blevet så stor, at mange tøver med at kaste sig over en bog som Koranen, der unægtelig tilhører en anden religion end jøde- og kristendommen. For koranforskeres vedkommende kan det omvendt virke overvældende at skulle forholde sig til de videnskabelige bibelstudier, der institutionelt og forskningsmæssigt er så forgrenede og rodfæstede som universitetsdiscipliner.

Dette Forum-nummer er et mødested mellem bibelfortolkere, der kaster sig ud i at læse og forstå Koranen, og koran- og islamforskere, der ved inddragelsen af det bibelske materiale kaster nyt lys over muslimernes helligskrift. I alt 12 bidrag af forskere fra Danmark, Sverige, Norge og Finland undersøger teologiske temaer, bibelske figurer i Koranens univers samt menneskesyn og identitet.

Nummeret er redigeret af Frederik Poulsen og Mogens Müller i samarbejde med Thomas Hoffmann.

Hent Forum for Bibelsk Eksegese 21 her.