Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 

Postadresse:

Selskabet for Danmarks Kirkehistorie
C/O Tine Ravnsted-Larsen Reeh
Det Teologiske Fakultet
Karen Blixens Plads 16
2300 København

Alle henvendelser vedrørende abonnement rettes til:

Syddansk Universitetsforlag
Campusvej 55
5230 Odense M
Tlf: +45 65501740
press@forlag.sdu.dk

Kirkehistoriske Samlinger

Forside 2020

Selskabet for Danmarks Kirkehistorie er et akademisk selskab hjemmehørende på Det Teologiske Fakultet. Selskabets styrelse består af ledende kirkehistorikere med dansk kirkehistorie som forskningsområde. Selskabet arrangerer et årligt seminar og har siden 1849 udgivet årbogen Kirkehistoriske Samlinger samt et registerbind for årene 1849-2006. Kirkehistoriske Samlinger et er videnskabeligt tidsskrift og det førende tidsskrift for dansk kirkehistorie. Selskabet har endvidere udgivet en række kilde samt andre mindre bøger med artikler mv.

Kirkehistoriske Samlingers ansvarshavende redaktør er adjunkt, ph.d. Mattias Sommer (Aarhus) (msb@cas.au.dk).

Formand for Selskabet er er adjunkt, ph.d. Rasmus H.C. Dreyer (København) (rhd@teol.ku.dk).

Et almindeligt abonnement koster 275 kr. plus forsendelse, mens et studenterabonnement koster 150 kr. plus forsendelse.

Indsendelse af bidrag sker til redaktøren. Deadline for årgang 2023 er 15. oktober 2022. Se manuskriptvejledningerne for forskellige krav vedr. artikler, der skal fagfællebedømmes, og kilde- og debatartikler.

Årgang 2021:

  • Lars Cyril Nørgaard: Overvejelser over en ligprædiken
  • Mattias Skat Sommer: Religiøs tolerance i praksis. Konfession og kontrovers på Nordstrand fra tiden omkring år 1700
  • Jens Lyster: Trykkefriheden 1770 og salmedigteren Strøyberg i Bogense
  • Benjamin Brandt Christiansen: Grundtvigianere, missionsfolk og genrejste apostle. Danske katolsk-apostolskes folkekirkelige baggrund og salmebøger
  • Jens Lyster: Bibliografi over bønnelitteratur i Danmark
  • Lars Bisgaard: Danmarks ældste selvbiografi
  • Carsten Bach-Nielsen: Tale over en tom grav. Thomas Kingos meditation over Thomas Bartholins og Rasmus Vindings fælles begravelse i Vor Frue Kirke
  • Carsten Bach-Nielsen: Joakim Skovgaards altertavlemaleri til Mandø Kirke 1890. Et brev med kunstnerens egen forklaring
  • Kurt E. Larsen: 2020 - en oversigt over dansk kirkeliv