Stay Home: Hjemmet under coronakrisen - og bagefter

Forskningsprojektet Stay Home undersøger, hvad der under coronakrisen sker med hjemmet som et fysisk, digitaliseret, socialt og eksistentielt fundament. En tværfaglig forskergruppe fra arkitektur, familiehistorie, teknologistudier og teologi vil bruge krisen til at nå indsigter til gavn for udformningen af fremtidens hjem.

Familie i stuen beskæftiget med hjemlige sysler.
Emil Ditlev Bærentzen: Familiebillede, 1828 (Statens Museum for Kunst)

Et Carlsbergfondet Semper Ardens Forskningsprojekt.

Stay Home undersøger hjemmet som et sted, hvor arkitektonisk organisering, sociale strukturer, individuel eksistens og digitale praksisser mødes, forhandles og kolliderer. Målet er at udpege de muligheder og risici, som coronakrisen dels har afdækket, dels har skabt. Hermed vil vi opnå indsigter til gavn for udformningen af fremtidens hjem som arkitektonisk, socialt, digitalt og eksistentielt rum. Projektet forener forskere fra arkitektur, familiehistorie, teknologistudier og teologi omkring forskningsspørgsmålene: Hvordan forskydes hjemmets funktion og karakter under coronakrisen? Hvilke risici og muligheder rummer denne forskydning? Hvad er et godt hjem? Hvornår, hvordan og for hvem?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI

Mette Birkedal Bruun, professor ved Afdeling for Kirkehistorie, Det Teologiske Fakultet, Købehavns Universitet, Leder af The Danish National Research Foundation Centre for Privacy Studies.


Co-PIs

  • Brit Ross Winthereik, professor ved Institut for Business IT, IT-Universitetet i København, head of Center for Digital Welfare, ITU, co-PI for Deltagelsens grammatik: Hvad kan vi lære af den øjeblikkelige og gennemgribende digitalisering af hverdagslivet under coronakrisen? (VELUX Fonden)

  • Karen A. Vallgårda, lektor ved Historie, Saxo-instituttet, Københavns Universitet, PI for The Politics of Family Secrecy (DFF)

  • Peter Thule Kristensen, professor, leder af kandidatprogrammet Spatial Design på Institut for Bygningskunst og Design, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen

Kerneforskere


Tilknyttede PRIVACY-forskere (historiske perspektiver)


Redaktør

Emma Klakk Christensen, cand.scient.soc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksterne partnere


Perspektivpanel

  • Anders K. Munk, The Techno-Anthropology Lab, AAU
  • Andreas Bandak, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, KU
  • Joanna Saad-Sulonen, Center for Digital Welfare, ITU
  • Johanne S.T. Kristensen, Afdeling for Systematisk Teologi, KU
  • Kirsten Marie Raahauge, Institut for Bygningskunst og Design, KADK
  • Mai Heide Ottosen, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

International referencegruppe


Forskningsnetværk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAY HOME afholder konferencen STAY HOME: New perspectives on the home d. 10.-11. november 2022 på Det Kongelige Akademi i København. Formålet med konferencen er at udveksle og diskutere nye perspektiver på hjemmet - med særligt fokus på perspektiver, der opstår under kriser og kan være til gavn for fremtidens hjem. Vi inviterer forskere til at præsentere forsknings- og designperspektiver på hjemmet som et fysisk, socialt, digitalt og eksistentielt sted i fortid, nutid og fremtid.

Læs mere om konferencen og vores Call for papers her.