Krig, religion og samfundsudvikling i den tredje verden - det lange perspektiv – Københavns Universitet

Krig, religion og samfundsudvikling i den tredje verden
- det lange perspektiv

Både krig og religion har spillet og spiller stadig en yderst central rolle i den generelle samfundsudvikling rundt omkring i den tredje verden. Det er ikke mindst tilfældet i mange lande i Afrika, hvor opgøret med kolonialmagterne i midten af det tyvende århundrede resulterede i nogle særdeles voldsomme militære konflikter.
Herunder krige der dels hentede deres legitimitet i stærke politiske ideologier, men ofte også i stærke religiøse overbevisninger – tilmed ser man ofte en sammenblanding af disse yderst motiverende elementer i de forskellige konflikter. Senest har militante islamiske grupper i den nordlige del af Afrika sat fornyet fokus på relationen imellem krig og religion som et yderst relevant og aktuelt fænomen

Inspirationsliste til litteratur

Jared Diamond, Vejen til verden af i dag - menneskesamfundenes udvikling i de sidste 13.000 år, (Guns, Germs and Steel), Akademisk Forlag 2002.

Perspektiver på Afrikas udvikling:

Religion og konflikt:

  • Niels Kastfelt (ed.), Religion and African Civil Wars, Hurst and Company 2005.

  • Sudhir Kakar, The Colors of Violence: Cultural Identities, Religion, and Conflict. The University of Chicago Press 1996.

  • Herfried Münkler, The New Wars. Polity Press 2005

  • Rita Abrahamsen (ed.), Conflict and Security in Africa. James Currey 2013


Specielt om Boko Haram: