Hellig krig - i jødedom, kristendom og islam  


Du må ikke slå ihjel i Guds navn – eller må du? Dette spørgsmål har mennesker tumlet med siden tidernes morgen. Men måske er krigen ligefrem en uundgåelig del af det at være menneske, hvad enten den er begrundet i religiøse forestillinger eller i ideer om individers eller nationers frihed og uafhængighed. Hvad er imidlertid mere specifikt argumenterne for hellige eller retfærdige krige?

Det Teologiske Fakultet afholder kurser for gymnasielærere, der omhandler Bibelens og Koranens argumenter for vold såvel som forskellige epokers, kulturers og religioners refleksioner over krigen og dens legitimitet. Hvor er henholdsvis de afgørende brud og kontinuiteten mellem de forskellige religioner, og hvordan har begrundelserne varieret gennem historien fra oldtiden helt frem til den moderne globaliserede verden. Et centralt tema på kurset er religionernes ofte uerkendte indflydelse på de moderne sekulære refleksioner over krigen, samt det provokerende spørgsmål, om der er for meget eller for lidt krig i verden?

Denne hjemmeside skal ses som et inspirationsrum til inddragelsen af emnet "Hellig krig" i gymnasiets undervisning, og du kan til højre finde forskellige indgangsvinkler og litteraturlister til emnet.

Kontakt

Det Teologiske Fakultet har en række forskere tilknyttet med særlig kendskab til emnet Hellig krig. Klik her for at se en oversigt. 

Kurser

Den 12.-13. november 2015 gentog Det Teologiske Fakultet kurset Hellig krig for gymnasielærere og undervisere på læreruddannelsen.  
Læs mere om kurset