Hellig krig i oldtiden og de bibelske skrifter – Københavns Universitet

Det Teologiske Fakultet > Formidling > Gymnasieskolen > Hellig krig > Hellig krig i oldtiden...

Hellig krig i oldtiden og de bibelske skrifter

For at belyse teologien bag både hellig og retfærdig krig i Det Gamle Testamente og dets senere slægtninge, er det oplagt først at undersøge inspirationen bag disse tanker – de nærorientalske kilder hvorfra Det Gamle Testamentes mytologiske univers er udsprunget af.  Her vil man se, at guderne spillede særdeles aktive roller.

Først og fremmest bruges der meget krudt på idéen om den retfærdige krig i de antikke tekster. Heri er krigens ødelæggende resultater ofte forstået som en straf for en nations uretfærdige optræden. Dette kunne være overtrædelse af traktater, eller en uretmæssig, og dermed uretfærdig, anvendelse af magt.

Det kan man blandt andet se i Eannatums felttog, der skal straffe Umma-stammens overtrædelser af de grænser de to folk havde indgået (Ent 28 col i 22-27). Denne krig er ét af de tidligst kendte organiserede slag, hvor det retfærdige formål er at genoprette grænserne.

For at sikre sig at en given krig var retfærdig, blev guderne altså påkaldt og forklaret, hvorledes den kommende krig var påtvunget af 'de ondes' gerninger.