Hellig Krig- Supplerende litteratur – Københavns Universitet

Hellig krig – supplerende litteratur:

Der findes en mængde litteratur og kilder om hellig (og retfærdig) krig. Nedenstående forslag er blot et udvalg af det, der er til rådighed. Udover trykte værker findes der naturligvis også talløse sites på nettet med relation til dette emne. Det kan dog betale sig at sortere godt i online-materialet med hensyn til relevans og lødighed.

OBS: Den supplerende litteratur skal ses i sammenhæng med det kompendium med kildetekster og andet litteratur, der udleveres til kursisterne på kurset. 

De lange linjer i forestillingerne om hellige og retfærdige krige:

Relevante kildesamlinger:

Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992, som bruges i folkekirken og en række andre kirkesamfund i Danmark. Nogle bibeludgaver indeholder også de såkaldte Apokryfe Bøger i Det Gamle Testamente (autoriseret i 1998).

  • Ældre bibeludgaver vil have anderledes oversættelser af centrale skriftsteder, fx oversættelsen af det 5. bud (2. Mosebog 20;13), der i den autoriserede bibeludgave fra 1931/1948 foreslår følgende oversættelse: ”Du må ikke slå ihjel”. Det hedder i den nyere autoriserede oversættelse fra 1992 ”Du må ikke begå drab”.

Koranen oversat af Ellen Wulf, Vandkunsten 2006.

Ronald J. Sider (ed.), The Early Church on Killing. A comprehensive Sourcebook on War, Abortion, and Capital Punishment, Baker Academic 2012

  • En fin lille kildesamling vedr. oldkirkens syn på krig, dødstraf og abort. Forfatteren tilhører den anabaptistiske kirketradition i USA med vægt på en markant pacifisme. Kildevalget og de medfølgende kommentarer er dog ganske nøgterne i forhold til divergerende syn på retten til at udøve krig og vold (herunder også dødsstraf og abort) i en oldkirkelig kontekst.

Gregory M. Reichberg, Henrik Syse & Endre Begby (eds.), The Ethics of War – Classic and Contemporary Readings, Blackwell Publishing 2006

  • En omfattende (ca. 730 sider) samling kilder vedr. retfærdig krig fra antikken til i dag

Edward Peters; The First Crusade: "The Chronicle of Fulcher of Chartres" and Other Source Materials. University of Pennsylvania Press 1998

  • Denne og de følgende to kildesamlinger rummer udvalgte kildetekster til de middelalderlige korstog ca. 1095-1580, primært fra et europæisk-kristent perspektiv.

Jessalyn Bird, Edward Peters & James M. Powell (eds.), Crusade and Christendom. Annotated Documents in Translation from Innocent III to the Fall of Acre, 1187-1291, University of Pennsylvania Press 2013

Norman Housley, Documents on the Later Crusades, 1274-1580, (Macmillan Documents in History), Palgrave Macmillan 1996

Bøger, artikler og øvrige fremstillinger om hellig og retfærdig krig:

Peter Lodberg, Jens Torkild Bak og Mette Bock (red.), Danmark i krig, Anis 2013

  • Denne og de følgende antologier tilbyder forskellige tematiske, kronologiske og religionshistoriske tilgange til begrebet retfærdig krig, herunder også hellig krig.


Carsten Selch Jensen (Red.): Retfærdig Krig. Om legitimeringer af krig og voldsudøvelse i historien. Syddansk Universitetsforlag 2006.

Bo Kristian Holm (Red): Krig – dens legitimitet i religion og politik. Anis 2005. 

Karin Aggestam (Red), (O)Rättfärdiga Krig. Lund 2004. 

Richard Sorabji & David Rodin, The Ethics of War. Shared Problems in Different Traditions, Ashgate 2006/2007.

Torkel Brekke: Kains Barn. Religion og vold fra Det gamle testamente til 11. september. Humanist Forlag, Oslo 2004.

  • En fin introduktion (på norsk) til forholdet imellem religion og vold fra antikken til i dag. Dog mærker man tydeligt, at fx almen historie og kirkehistorie ikke er hans egentlige forskningsfelt

 
Kurt V. Jensen: Politikens bog om Korstog. Politikens Forlag 2006. 

  • Fremragende introduktion til middelalderens korstog på dansk

 
Henrik Syse, Rettferdig Krig? Om militærmakt, Etik og Idealer. Oslo 2003.

  • Samfundsvidenskabelig introduktion til begrebet retfærdig krig (på norsk)

John Keegan, Krigens Historie, København 2000.

Ian Morris, War – What is it good for? The Role of Conflict in Civilization, from Primates to Robots, Profile Books 2014.

Michael Walzer, Just and Unjust Wars – A moral Argument with Historical Illustrations, Basic Books 1977/2006.

  • Den klassiske fremstilling af retfærdig-krigs-forestillingen i en vestlig tradition

Brian Orend, The Morality of War, Broadview Press 2013.

John Howard Yoder, Christian Attitudes to War, Peace and Revolution, Brazos Press 2009.

  • En stærk repræsentant for den pacifistiske tradition indenfor retfærdigkrigs-forskningen