Krig og erindringskultur – Københavns Universitet

Krig og erindringskultur

Monument over faldne danske soldater under 1. verdenskrig i Mindeparken Aarhus. Foto: Aarhus Kommune

Ingen mindefællesskaber kan eksistere uden reference til sociale rum som eksempelvis monumenter og mindelunde. Den fælles symbolske forståelse af de sociale rum afhænger af deres stabilitet og deres egnethed til at rumme de (civilreligiøse-)ritualer hvori fællesskabet dyrker sig selv og fortællingen om en given historisk begivenhed. Den udvalgte litteratur afspejler ideer om de trosforestillinger, riter og symboler som anbringer individet i et meningsgivende forhold til fællesskabet i henseende til - fortiden, nutiden og fremtiden. 

Forslag til litteratur: 

  • M. Warburg, Civilreligion i Danmark. Forlaget Univers 2013. 

  • Inge Adriansen, Erindringssteder i Danmark – Monumenter, mindesmærker og mødesteder. Museum Tusculanum 2010.

  • Inge Adriansen, Nationale symboler i det danske rige 1830-2000 Bind 1+2. Museum Tusculanum 2003.

  • P. Connerton, How Societies Remember. Cambridge University Press 2010.

  • Michael Perlt, ”Frejdigt Mod i Jesu Navn! Konstruktionen af Danske helte i 1864”, Dansk

  • Teologisk Tidsskrift (DTT) Nr. 1, 2013.