13. juli 2015

Flere ansøgere vil helst studere teologi

studietal

Antallet af ansøgere med teologi som førsteprioritet er steget.

215 har søgt ind på teologistudiet ved Københavns Universitet fra september. Ud af disse har 123 ansøgere uddannelsen som førsteprioritet. Det er en stigning på 5 procent. Det viser de detaljerede ansøgertal for Københavns Universitet

- Det er glædeligt, at der er flere, der sætter teologi øverst på deres prioriteringsliste. Det gælder her såvel som ved søsteruddannelsen ved Aarhus Universitet. Ingen kan vide, hvad der til syvende og sidst afgør studievalget. Men to gode gæt kan være, at ”de store spørgsmål” om samfund, kultur og religion, som teologi handler om, faktisk optager mange, og at teologi som klassisk studium samtidig tilbyder gode beskæftigelsesmuligheder. Godt og glædeligt er i det hvert fald, at så mange vil studere teologi på universitetet, siger prodekan, studieleder Carsten Selch Jensen.

Antal ansøgere til bacheloruddannelsen i teologi ved KU fordelt på årstal, førsteprioriteter og køn:

 

Ansøgere i alt

Førsteprioritet

Kvinder

Mænd

2014

223

117

116

107

2015

215

123

102

113

Samlet set er ansøgertallet faldet en smule set i forhold til sidste år. Det er det gennemgående billede for hele KU, hvor lidt færre har søgt ind på en bacheloruddannelse, men hvor flere har Københavns Universitet som førsteprioritet.

Besked om optagelse online

KU har siden 2013 modtaget alle ansøgninger digitalt. Ansøgerne har mulighed for at følge behandlingen af deres ansøgning på selvbetjeningssystemet Mit KU. Det er også her, ansøgerne modtager beskeder, hvis de for eksempel mangler at indsende dokumentation eller oplysninger til deres ansøgning. Ansøgerne modtager udelukkende besked om deres optagelse på Mit KU, hvor de med det samme har mulighed for at takke ja eller nej til studie-tilbuddet. Optagelsesmeddelelsen bliver tilgængelig allerede fra midnat 30. juli.

Det Teologiske Fakultet udsender herefter velkomstmateriale til alle optagne, så de nye teologistuderende kan være velforberedte til studiestarten.

Kontakt 

Carsten Selch Jensen
Prodekan, studieleder
Det Teologiske Fakultet
Mail: csj@teol.ku.dk
Mobil: 61 71 18 90