23. januar 2015

Forskersamarbejde føjer nye facetter til Paulus

UDGIVELSE

En af Bibelens mest centrale tekster Romerbrevet er genstand for en række nye fortolkninger i bogen ”Paulusevangeliet - nye perspektiver på Romerbrevet”, der udkommer i dag. Bogen er resultatet af et samarbejde mellem yngre og ældre Paulus-eksperter ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet suppleret af nordiske kolleger fra Lund og Oslo.

Paulus’ Romerbrev er en grundlagstekst i vestlig kultur. Men hvad står der egentlig i brevet? Og hvordan tager Paulus’ formulering af det kristne evangelium sig ud i lyset af ’det nye’ og ’det radikale Paulusbillede’?

I bogen "Paulusevangeliet - nye perspektiver på Romerbrevet" introduceres Romerbrevet sammen med den nyeste Paulusforskning. Brevet gennemgås kapitel for kapitel af en række yngre og ældre bibelforskere, der alle har været del af den moderne vending i tolkningen af Paulus.

Den ’nyeste Paulusforskning’ henviser både til den, der med udgangspunkt i E.P. Sanders (Paul and Palestinian Judaism, 1977), blev til ’det nye Paulusbillede’ og derefter til ’det radikale Paulusbillede’. Ifølge ’det nye’ var og blev Paulus jøde, og han fandt intet i sig selv mangelfuldt i jødedommen, Eneste forskel var at nu var Kristus kommet, som gav plads for ikke-jøder på lige fod med jøder. Ifølge ’det radikale’ billede var Paulus’ Kristustro et fuldstændig jødisk projekt, der gav ikke-jøder en plads inden for jødedommen, men i øvrigt ikke berørte jøder selv.

Bidrag fra Danmark, Norge og Sverige

Bogen er resultatet af et samarbejde mellem forskningsenheden Det Nye Testamente ved Aarhus Universitet og Afdeling for Bibelsk Eksegese (Ny Testamente) på Københavns Universitet. Læsningerne af Romerbrevets 16 kapitler er skrevet af Paulus-eksperter ved de to universiteter suppleret af to nordiske kolleger fra Lunds og Oslo universiteter.

Paulusevangeliet. Nye perspektiver på Romerbrevet henvender sig til både studerende, præster og læsere, som uden særlige forudsætninger ønsker at arbejde (i oversættelse eller på originalsproget, græsk) med den centrale tekst.

Udgivere: Kasper Bro Larsen (AU) og Troels Engberg-Pedersen (KU).
Bogen er udkommet på forlaget ANIS (Frederiksberg) den 23. januar 2015. 

Kontakt: 

Troels Engberg-Pedersen
Professor
Det Teologiske Fakultet
Afdeling for Bibelsk Eksegese
Mail: tep@teol.ku.dk
Telefon: +45 35 32 36 44