11. december 2015

Praksisudvalg skal undersøge Lunde Larsens ph.d.

UDREDNING

Praksisudvalget ved KU skal nu vurdere en ph.d.-afhandling skrevet af uddannelsesminister Esben Lunde Larsen.

Praksisudvalget ved Københavns Universitet skal nu vurdere, om uddannelsesminister Esben Lunde Larsens ph.d.-afhandling lever op til god videnskabelig skik. Dekanen ved Det Teologiske Fakultet har i dag bedt udvalget om at gå ind i sagen. Det sker efter, at fakultetet har undersøgt afhandlingen og fundet en række eksempler på plagiat og selvplagiat.

- Vores undersøgelser sætter spørgsmålstegn ved, om afhandlingen overholder normerne for god videnskabelig skik. Og det vil jeg nu gerne have afgjort. Men det er et område, hvor der ikke er en facitliste. I vurderingen indgår bl.a. plagieringens omfang, karakter og kontekst, siger dekan Kirsten Busch Nielsen.

Hun har taget beslutningen i samråd med ph.d.-skolelederen og efter høring af Akademisk Råd på Det Teologiske Fakultet. Praksisudvalget vil træffe en afgørelse om, hvorvidt der er brud på god videnskabelig praksis. Herefter vil dekanen vurdere, hvordan universitetet skal reagere.

Det svenske firma Urkund har fortaget en analyse af Esbens Lunde Larsens ph.d.-afhandling fra 2012.

- Jeg har oversendt sagen til Praksisudvalget. Det er universitetets fælles organ, når det handler om denne type sager. Det er bredt sammensat og har erfaring på området. Udvalget kan vurdere sagen med udgangspunkt i de løbende diskussioner om normer og krav til sådanne afhandlinger, siger dekan Kirsten Busch Nielsen.

Det svenske firma Urkund har for fakultetet lavet en digital analyse af ph.d.-afhandlingen, som handler om Grundtvigs frihedsbegreb. Der er fundet fem tekster, hvor der er sammenfald med specialet, uden at kilderne er angivet. De fem tekster er forfattet af Esben Lunde Larsen selv. Derudover er der fundet snævert tekstsammenfald med et arbejde af en anden forfatter uden henvisning og desuden et løsere sammenfald med en bog skrevet af en tredje forfatter.