10. april 2015

Søren Kierkegaards trykte værker udkommer i billigudgave

PAPERBACK

Billigudgaven i 15 bind af Søren Kierkegaards værker er tænkt som et supplement til den store, videnskabelige udgave Søren Kierkegaards Skrifter. Formålet med udgivelsen er at gøre Kierkegaards værker tilgængelige for en bredere skare af læsere i et billigere og mere handy format.

Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Det Teologiske Fakultet afsluttede i 2012 det store udgivelsesprojekt Søren Kierkegaards Skrifter i 55 bind, der omfatter hans samlede produktion. 

I dag udkommer de to første bøger af de i alt 15 bind i en billigudgave med den overordnede titel Søren Kierkegaards Værker. Det drejer sig om Gjentagelsen - Frygt og Bæven samt Philosophiske Smuler - Begrebet Angest - Forord.

Søren Kierkegaards Værker er tænkt som et supplement til den store, videnskabelige udgave Søren Kierkegaards Skrifter med det formål at gøre Kierkegaards trykte og et par af hans utrykte værker tilgængelige i et billigere og mere handy format.Billigudgaven er herudover forsynet med sproglige kommentarer, der henvender sig til en bredere kreds af læsere og er udført af skrifternes hovedredaktør og billigudgavens udgiver Niels Jørgen Cappelørn, professor ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret. 

- Jeg har forøget, ofte fordoblet antallet af sproglige kommentarer for at fremme tilgængeligheden til Kierkegaards tekster, ikke mindst for unge og yngre studerende, siger Niels Jørgen Cappelørn og tilføjer med et smil: Jeg har også gjort det for at overflødiggøre den kultur- og litteraturnedbrydende idé at ville oversætte Kierkegaard til moderne dansk.

Kierkegaard når som helst, hvor som helst

For at holde de enkelte bind i et håndterligt omfang er de mere end 70.000 realkommentarer ikke medtaget i den nye billigudgave, men dem kan man alle sammen finde i den elektroniske version, der er gratis tilgængelig på hjemmesiden sks.dk. Det samme gælder de mange vigtige tekstredegørelser med beskrivelse af værkernes tilblivelseshistorie.

Sidetal og linjetæller er fuldstændig den samme i Søren Kierkegaards Værker som i Søren Kierkegaards Skrifter, så man kan meget nemt lokalisere kommentarerne, der alle er udstyret med side- og linjetal.

- Det viser på fornemste vis, hvordan en hybridtekst kan fungere optimalt, ligegyldig hvor man befinder sig i verden, siger Niels Jørgen Cappelørn.

Bøgerne udkommer på forlaget Gyldendal, og endnu to bind udgives senere i år. Udgivelserne er blevet mulige takket være en generøs donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Hele serien af billigbøger afsluttes efter planen i 2019.

Kontakt: 

Niels Jørgen Cappelørn
Professor, dr.theol. h.c.
Søren Kierkegaard Forskningscenteret
Det Teologiske Fakultet
Mail: njc@sk.ku.dk
Telefon: +45 33 76 69 11
Mobil: +45 28 40 10 80