28. april 2014

Ny banebrydende udgivelsesrække om Søren Kierkegaard

KIERKEGAARD

Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet udgiver den mest omfattende serie af sekundærlitteratur om Søren Kierkegaard hidtil. Udgivelsesrækken Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources markeres ved en international konference den 30. april til den 2. maj 2014 på Det Teologiske Fakultet.

250 forfattere fra mere end 40 forskellige lande har bidraget til den mest omfattende sekundærlitteraturserie publiceret om Søren Kierkegaard nogensinde. Det fejrer Søren Kierkegaard Forskningscenteret med en international konference fra den 30. april til den 2. maj 2014 under titlen Kierkegaard Sources and Reception: The State of Kierkegaard Studies Today.

Foredragsholdere er førende danske og internationale Kierkegaard-forskere. Hovedtalere er Poul Houe (German, Scandinavian & Dutch, University of Minnesota, Minneapolis), Carl Henrik Koch (Københavns Universitet) og Johnny Kondrup (Københavns Universitet).

Kierkegaard Research-rækken bygger på den nye komplette danske udgave af Kierkegaards værker Søren Kierkegaards Skrifter. Arbejdet med udgivelsesrækken Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources begyndte i 2007 og nåede i 2013 en milepæl med afslutningen af den anden del Reception. Rækken består af tre store dele og vil omfatte 21 bind i 49 tomes, når den bliver endeligt afsluttet i 2015.

Seriens dele

Seriens første del (Sources, 7 bind i 15 tomes) omhandler Kierkegaards talrige kilder, som han på en eller anden måde bruger i sine skrifter eller lader sig inspirere af. De enkelte bind tematiserer Kierkegaards kilder fra Bibelen, grækerne og middelalderen til Kierkegaards danske og tyske samtidige på en systematisk måde.

Rækkens anden del (Reception, 7 bind i 17 tomes) tematiserer Kierkegaards internationale reception samt hans indflydelse på forskellige områder som for eksempel teologi, filosofi og litteratur.

Seriens sidste del (Resources, 7 bind i 17 tomes) er en samling af håndbøger om bl.a. Kierkegaards begreber, de litterære figurer, som han bruger i sine skrifter, og de forskellige pseudonymer han har brugt. 

Serien Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources bliver udgivet af Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet og publiceret hos det engelske forlag Ashgate. Konferencen indgår som en del af samarbejdet ”The Nordic Network of Kierkegaard Research” og er sponsoreret af NordForsk.

Læs mere om konferencen.

Tid og sted

Konferencen vil finde sted fra den 30. april kl. 11.30 til den 2. maj 2014 på Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet (Købmagergade 44-46, 1150 København K), Auditorium 7. Alle er velkomne. 

Kontakt

For yderligere oplysninger og tilmelding kontakt Søren Kierkegaard Forskningscenterets sekretær, Bjarne Still Laurberg (sek@sk.ku.dk) eller forskningslektor Jon Stewart (js@sk.ku.dk).