11. juli 2018

Stabilt ansøgertal til teologi

studietal

Ansøgertallet til teologi på Københavns Universitet er steget siden sidste år, og 12,6 procent flere har uddannelsen som førsteprioritet

256 har søgt ind på teologiuddannelsen ved Københavns Universitet fra september. Ud af disse har 125 ansøgere uddannelsen som førsteprioritet. Det er samlet set en lille stigning på 1,2 procent og en stigning af ansøgere med teologi som førsteprioritet på 12,6 procent.

- Det er glædeligt og frugtbart for samfundet, at mange vælger teologistudiet, hvor de får solid og bred dannelse med udgangspunkt i de temaer, som kristendommen i historie og nutid rummer. Teologi handler om at stille de grundlæggende spørgsmål, der skal til, for at man kan forstå, hvem man er. Flere dygtige teologer vil gavne videnskaben, kulturen og selvfølgelig også de dele af arbejdsmarkedet, der mangler dem – derunder folkekirken, siger dekan Kirsten Busch Nielsen.

Antal ansøgere til bacheloruddannelsen i teologi ved KU fordelt på årstal, førsteprioriteter og køn:

Ansøgere i alt Førsteprioritet Kvinder Mænd
2018 256 125 127 129
2017 253 111 132 121

Svar på ansøgninger 28. juli

Ansøgerne har mulighed for at følge behandlingen af deres ansøgning på selvbetjeningssystemet Mit KU. Det er også her, ansøgerne modtager beskeder, hvis de for eksempel mangler at indsende dokumentation eller oplysninger til deres ansøgning. Ansøgerne får svar på, om de er blevet optaget fra midnat den 28. juli på Mit KU.

Det Teologiske Fakultet udsender herefter velkomstmateriale til alle optagne, så de nye teologistuderende kan være velforberedte til studiestarten.

Læs mere om søgningen til Københavns Universitet generelt.