6. juli 2017

Uddannelsesloft præger ansøgertallet til teologi

studietal

Bacheloruddannelsen i teologi har i lighed med mange uddannelser indenfor humaniora, jura og samfundsfag fået færre ansøgere end i fjor. Faldet var forventet på grund af det nye uddannelsesloft og efter et par år med stigende ansøgertal

253 har søgt ind på teologistudiet ved Københavns Universitet fra september. Ud af dem har 111 ansøgere uddannelsen som førsteprioritet. Det er en tilbagegang i forhold til året før, hvor teologi oplevede en stigning. 

De nye tal falder sammen med, at ansøgertallet til mange uddannelser indenfor humaniora, jura og samfundsfag er faldet i 2017, mens søgningen til de natur- og sundhedsvidenskabelige uddannelser er steget.   

De løbende udsving i ansøgertallene kan have mange forklaringer, men i år er det såkaldte uddannelsesloft en væsentlig faktor. Den nye regel betyder, at man ikke kan påbegynde en ny uddannelse på samme eller lavere niveau, før der er gået seks år siden den første uddannelse.

- Generelt er vi ikke så bekymrede over mindre udsving i ansøgertallene. De går op og ned, og efter en periode med stigning, kommer der typisk et fald. Men uddannelsesloftets indflydelse er uhensigtsmæssig. Teologi har traditionelt en stor andel af mere erfarne studerende, som også har en anden uddannelse i bagagen. I en tid med stor efterspørgsel på vores kandidater, er det ærgerligt, at den nye regel skal stække studiet. Der er reelt tale om endnu en dimensionering i dimensioneringen, siger dekan for Det Teologiske Fakultet Kirsten Busch Nielsen.

Hun glæder sig dog over den fortsat pæne interesse for teologi på trods af loftet.

- Det er positivt, at så mange unge ønsker at beskæftige sig med teologi som studie- og levevej. Arbejdsmarkedet efterspørger teologikandidater, og teologien giver vigtigt perspektiv til videnskaben og samfundet.

Ansøgere i alt Førsteprioritet Kvinder Mænd
2017 253 111 132 121
2016 278 134 143 135

Svar på ansøgninger 28. juli

Ansøgerne har mulighed for at følge behandlingen af deres ansøgning på selvbetjeningssystemet Mit KU. Det er også her, ansøgerne modtager beskeder, hvis de for eksempel mangler at indsende dokumentation eller oplysninger til deres ansøgning. Ansøgerne får svar på, om de er blevet optaget fra midnat den 28. juli på Mit KU.

Det Teologiske Fakultet udsender herefter velkomstmateriale til alle optagne, så de nye teologistuderende kan være velforberedte til studiestarten.

Læs mere om søgningen til Københavns Universitet generelt.