19. juli 2016

Ansøgertallet til teologi er steget

STUDIETAL

Antallet af ansøgere til bacheloruddannelsen i teologi er i fremgang, og flere har uddannelsen som førsteprioritet.

269 har søgt ind på teologistudiet ved Københavns Universitet fra september. Ud af disse har 134 ansøgere uddannelsen som førsteprioritet. Det er en stigning på 8,9 procent. Det viser de detaljerede ansøgertal for Københavns Universitet

- Det er opmuntrende, at der er flere, der sætter teologi øverst på deres prioriteringsliste. Jeg glæder mig over, at der er flere, der har lyst til - gennem et universitetsstudium - at beskæftige sig med de spørgsmål og emner, som teologi handler om. Det er godt for videnskaben, for samfundet og selvfølgelig også for de dele af arbejdsmarkedet, folkekirken ikke mindst, der efterspørger teologer, siger dekan Kirsten Busch Nielsen.

Antal ansøgere til bacheloruddannelsen i teologi ved KU fordelt på årstal, førsteprioriteter og køn:

Ansøgere i alt

Førsteprioritet

Kvinder

Mænd

2016 269 134 142 127
2015

215

123

102

113

Besked om optagelse online

KU har siden 2013 modtaget alle ansøgninger digitalt. Ansøgerne har mulighed for at følge behandlingen af deres ansøgning på selvbetjeningssystemet Mit KU. Det er også her, ansøgerne modtager beskeder, hvis de for eksempel mangler at indsende dokumentation eller oplysninger til deres ansøgning. Ansøgerne modtager udelukkende besked om deres optagelse på Mit KU, hvor de med det samme har mulighed for at takke ja eller nej til studie-tilbuddet. Optagelsesmeddelelsen bliver tilgængelig allerede fra midnat 30. juli.

Det Teologiske Fakultet udsender herefter velkomstmateriale til alle optagne, så de nye teologistuderende kan være velforberedte til studiestarten.

Læs mere om søgningen til Københavns Universitet generelt.