5. marts 2020

Dansk bibelforsker modtager nordisk forskningspris

Hæder

Nils Klim-prisen tildeles i år Frederik Poulsen, adjunkt ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet, for hans fremragende forskning i Det Gamle Testamente. Ved hjælp af innovative metoder kaster forskeren nyt lys over centrale skrifter fra oldtiden.

Frederik Poulsen
Foto: Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet / Mike Reuter

Nils Klim-prisen gives hvert år til en forsker under 35 år fra et nordisk land. Prisen er på 500.000 norske kroner (ca. DKK 375.000) og tildeles for fremragende forskning inden for fagområderne humaniora, samfundsvidenskab, jura og teologi.

Nils Klim-prisen går i år til den danske teolog Frederik Poulsen for hans betydelige bidrag til forskning i Det Gamle Testamente. Poulsen er adjunkt ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet. Herfra modtog han i 2014 ph.d.-graden i teologi, og i 2019 blev han samme sted dr.theol. for sin disputats om eksil i Esajas’ Bog. I en alder af 35 år har han udgivet tre forskningsmonografier på velrenommerede forlag.

Et sort hul i Esajas’ Bog

Poulsens forskning handler blandt andet om eksil og landflygtighed i Bibelen, og er med til at afdække nogle litterære og almenmenneskelige fænomener i de flere tusinde år gamle tekster. En forskning, der kaster nyt lys over såvel vores forståelse af teksterne som af de menneskelige erfaringer og den teologi, de handler om. 

- I min seneste bog viser jeg, at eksilet hos Esajas skjuler sig som et ‘sort hul’ i midten af profetskriftet og herigennem har afgørende indflydelse på skriftets litterære struktur, billedsprog og budskab. Det Gamle Testamente er en samling af litteratur, som bliver ved med at overraske – og som jeg aldrig bliver færdig med, siger Poulsen.

Ny forståelse af de bibelske skrifter

Nils Klim-komitéens leder Tone Sverdrup begrunder blandt andet valget af Poulsen med hans kreative tilgang til forskningen og innovative kombination af metoder:

- Han benytter en innovativ kombination af historisk-kritiske og litterære metoder, som gør det muligt for ham at kaste nyt lys over de bibelske oldtidsskrifter. Hans ekspertise inden for klassiske studier og hans kreative tilgang til forskning i Det Gamle Testamente har allerede medvirket til at sikre ham en solid position inden for forskningsfeltet bibelsk eksegese.

Læs også begrundelsen på Nils Klim-prisens hjemmeside.