25. maj 2021

Amanda Hammar kaldet til stilling som professor

Udnævnelse

Det Teologiske Fakultet har udnævnt lektor Amanda Hammar til professor

Billede af Amanda Hammar

Lektor Amanda Hammar, tidligere professor mso og centerleder ved Centre of African Studies samt nuværende præsident for AEGIS (European African Studies Association), er blevet kaldet til en stilling som professor på Det Teologiske Fakultet.

Amanda Hammar er uddannet i sociologi og Afrika- og Asienstudier fra University of Sussex, har en kandidat i Social Policy and Planning fra London School of Economics samt en ph.d. i Development Studies fra RUC.

Amanda Hammar forsker blandt andet i statsskabelse, urbane statsborgerskaber, ejendomsret og personlig identitet, paradokser for forskydning, og på nuværende tidspunkt attestering og ID-regimer og effekterne af dette. Hendes forskning har især fokuseret på Zimbabwe og det sydlige Afrika, men for tiden leder hun forskningsprojektet CERTIZENS - Certifications of Citizenship in Africa, som er et komparativt forskningsprojekt med Ghana og Uganda. Besøg forskningsprojektets hjemmeside her.

Amanda Hammar er fra Zimbabwe og arbejdede i mange som udviklingsarbejder i Zimbabwe og det sydlige Afrika, inden hun begyndte sin akademiske karriere. Hun interesserer sig stadig for dette forskningsfelt og underviser i kritiske tilgange med udviklingsarbejde og politiske beslutningsprocesser.

Hvad betyder det for dig at blive udnævnt til professor?
”Jeg er både beæret og ydmyg over den faglige anerkendelse af min akademiske karriere, ikke mindst fordi jeg får lov til at udøve det på en så højt respekteret uddannelsesinstitution, som Københavns Universitet er. Med titlen følger også et større ansvar for altid at udøve sit bedste. Både som forsker, underviser, mentor og kollega, uanset om det drejer sig om ens eget forskningsfelt eller i et bredere fællesskab af akademikere, udøvere og den kritiske offentlighed.

Hvad vil du bruge din nye stilling til?
”Jeg håber at kunne kombinere flere ambitioner. Blandt andet at investere yderligere i understøttelsen af Afrikastudier, både forskning og undervisning, i en dansk, nordisk og europæisk kontekst; udvide kreative samarbejder med afrikanske forskere og institutioner; styrke kvaliteten af vejledning og mentorforløb med ph.d.-studerende og kommende forskere; fortsætte samarbejdet med inspirerende akademikere fra ind- og udlandet om innovative projekter vedrørende gentænkningen af Afrika og Afrikastudier. Og så håber jeg selvfølgelig også at finde tid til min egen forskning og skrivning.”