Oplæg fra temadag om dåbens status i Helsingør Stift, marts 2021

"Dåb på nudansk? Om forståelighed og formidling". Oplæg med Malene Bjerre, kommunikationskonsulent i Helsingør Stift og konsulent på Bibelen 2020. 

Din internetbrowser understøtter ikke iframes. Det betyder, at videoen Malene Bjerre temadag om dåb ikke kan afspilles.

"Dåben under forandring. Et kirkesociologisk blik på dåb i dag". Oplæg med Karen Marie Sø Leth-Nissen, Center for Kirkeforskning og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

"The New Normal? Dåbsgudstjenesten mellem højmesse og lørdagsdåb. En teologisk og liturgisk overvejelse over udfordringer og behov." Oplæg med Ulla Morre Bidstrup, lektor og uddannelsesleder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.