24. oktober 2022

Den globale Søren Kierkegaard bliver mere global

dagbøger

Søren Kierkegaards dagbøger foreligger nu på engelsk i 12 solide bind. Færdiggørelsen af Kierkegaard’s Journals and Notebooks er ikke blot en videnskabelig bedrift, men udgør tillige en milepæl i det kulturelle samarbejde mellem USA og Danmark.

12 bind

»O, når jeg engang er død – alene ‘Frygt og Bæven’ vil være nok til et udødeligt forfatternavn. Da vil den blive læst, også oversat i fremmede sprog.«

Sådan noterede Kierkegaard i sin dagbog en sensommerdag i 1849. Profetien er til overmål gået i opfyldelse: Kierkegaards værker er udkommet på talløse sprog. Og med færdiggørelsen af Kierkegaard’s Journals and Notebooks i 12 solide bind bliver nu også hans dagbøger gjort tilgængelige for ikke-danske læsere i et hidtil uset omfang.

Der er ikke blot tale om en videnskabelig bedrift, men tillige om en milepæl i det kulturelle samarbejde mellem USA og Danmark. Oversættelsen baserer sig på den danske udgave af Kierkegaards produktion, Søren Kierkegaards Skrifter, der udkom fra 1997 til 2012.

Kierkegaards journaler og notesbøger, der optager omtrent lige så mange bind som hans udgivne værker, belyser ikke blot manden bag et af verdenshistoriens mest originale forfatterskaber, men rummer tillige et væld af teologiske, filosofiske, psykologiske og æstetiske refleksioner.

15 års arbejde
Arbejdet med selve udgaven har strakt sig over 15 år og har kun været muligt takket være økonomisk støtte fra amerikansk side (United States National Endowment for the Humanities) og fra dansk side (først Danmarks Grundforskningsfond og efterfølgende Kulturministeriet / Kulturstyrelsen og Københavns Universitet).

Udgaven er blevet til i et samarbejde mellem oversættere fra USA, England, Skotland, Norge og Danmark. Udgavens hovedredaktør er professor Bruce H. Kirmmse fra Connecticut College (New London, CT). Kirmmse har i en årrække været seniorforsker ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret under Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet, hvor begivenheden markeres fredag den 28. oktober.

Yderligere information
Yderligere information om udgaven hos Princeton University Press.

Emner