12. april 2023

Ny bog om Bibelen og Koranen

UDGIVELSE

Frederik Poulsen og Mogens Müller i samarbejde med Thomas Hoffmann (red.). Bibelen og Koranen. Forum for Bibelsk Eksegese 21. København: Eksistensen Akademisk, 2023. Gratis e-bog.

Vidste du, at Maria, Jesu mor, optræder i Koranen?

Faktisk er Maria blandt de mest fremtrædende kvinder i islams hellige bog. Hun lægger navn til en af de 114 suraer, kendt som Sura Maryam efter hendes arabiske navn, og den første moske i Norden, hvor fredagsbønnen bliver anført af kvinder, er den omdiskuterede Maryam-moske i København.

Forside af bogI Koranen er Maria jomfrumoder til Jesus, profetinde og hellig kvinde. Portrættet af hende bygger videre på fortællingerne i Det Nye Testamente, men også på andre kristne traditioner i senantikken. Det gælder for eksempel historierne om hellige kvinder i ørkenen, som vi kender fra klosterlitteraturen i Palæstina. Dette og meget mere kan man læse om i en ny bog om Bibelen og Koranen.

Bogen er udgivet af Afdeling for Bibelsk Eksegese på Det Teologiske Fakultetet i København. Den danner et spændende mødested mellem bibelfortolkere, der kaster sig ud i at læse og forstå Koranen, og koran- og islamforskere, der ved inddragelsen af det bibelske materiale kaster nyt lys over muslimernes helligskrift. I alt 12 bidrag af forskere fra Danmark, Sverige, Norge og Finland undersøger teologiske temaer, bibelske figurer i Koranens univers samt menneskesyn og identitet.

Hvad kan man læse om?
Ved første øjekast fremstår Bibelen og Koranen som ret forskellige. De er helligskrifter for forskellige religioner, skrevet på forskellige sprog med brug af forskellige genrer og på vidt forskellige tidspunkter i historien. Det nye nummer af Forum for Bibelsk Eksegese udfordrer imidlertid forestillingen om, at Bibelen og Koranen skal ses som to isolerede og radikalt forskellige skriftsamlinger. Historisk set voksede Koranen nemlig ud af et miljø præget af bibelske traditioner, og adskillige af dens suraer forholder sig aktivt til temaer, figurer og fortællinger fra Bibelen.

I den nye udgivelse kan man læse om større sammenhænge og fælles temaer i Bibelen og Koranen. Det er tanken om begivenheder i historien som et frelseshistorisk forløb, synet på andre religioner, love og leveregler samt brugen af lovsang og hymner. Koranens persongalleri er overvejende bibelsk, og der er artikler om stamfaderen Abraham, drømmetyderen Josef, ypperstepræsten Aron og som nævnt jomfru Maria. Fælles for disse figurer er, at de i Koranen optræder i en genfortalt form, der svarer til de tidlige islamiske idealer om underkastelse og gudsfrygt.

Det bibelske materiale indgår også på forskellig vis i Koranens menneskesyn og i spørgsmålet om identitet. Det gælder temaer som skabelse, gudsforhold og forholdet mellem mand og kvinde. Man kan også læse om, hvordan bibelske elementer indgår i flere Muhammed-biografier i fortid og nutid, og om hvordan danske børns møde med Bibelen og Koranen i Folkeskolen undervisning kan være med til at forme synet på religion og national identitetsdannelse.

Den kan læses bogen gratis her

Emner