6. januar 2023

Ny hovedredaktør for Dansk Teologisk Tidsskrift

Førende fagteologiske tidsskrift

Lektor Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen fra Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet er ny hovedredaktør for Dansk Teologisk Tidsskrift. Dansk Teologisk Tidsskrift udkom første gang i 1938, og Johanne Kristensen bliver tidsskriftets første kvindelige hovedredaktør.

Johanne Kristensen

Dansk Teologisk Tidsskrift er Danmarks førende fagteologiske tidsskrift. Bag tidsskriftet står de teologiske fagmiljøer ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet og Afdeling for Teologi på Aarhus Universitet.

Dansk Teologisk Tidsskrift har som mål at dække hele den teologiske fagvifte med en særlig forpligtigelse til at sørge for en publikationskanal af høj akademisk standard til rådighed for behandlingen af emner inden for eller med forbindelse til dansk teologi og kirkehistorie.

Dansk Teologisk Tidsskrift er peer reviewed og har et bredt sammensat rådgivningspanel med førende danske forskere inden for hele den teologiske fagrække. Tidsskriftet udgives af Forlaget Eksistensen.

Dansk Teologisk Tidsskrift redigeres af Bo Kristian Holm, Kasper Bro Larsen, Nils Arne Pedersen, Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen og Jesper Høgenhaven.

Emner