3. juli 2023

Nyt forskningscenter i krydsfeltet mellem videnskab og tro

CENTERÅBNING

Nyt center på Københavns Universitet skal forske, undervise og formidle i krydsfeltet mellem videnskab og tro. Center for Videnskab og Tro er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teologiske Fakultet og ledes i fællesskab af professor Per Sangild (KU-SUND) og professor Niels Henrik Gregersen (KU-TEO).

Æble
Foto: Pixabay.com
”Verden er større, end vi ved og tror…”, siger de to professorer og tilføjer: 
 
”I det lys skal man se centrets overordnede hypotese, at videnskab og tro kan anvendes som komplementære tilgange til at forstå en mangfoldig verden, der er langt mere kompleks, end nogen videnskabelig teori eller tro kan indfange”.
 
Metodisk adskillelse
På Center for Videnskab og Tro anerkender man, at der er behov for en metodisk adskillelse mellem videnskab og tro, ligesom der må skelnes mellem videnskab og etik. Netop dette åbner for komplementaritet og synergi. 
 
”Videnskab og tro er forskellige tilgange til at forstå verden med, men i praksis arbejder de to tilgange sammen for at løse konkrete samfundsmæssige udfordringer og personlige dilemmaer”, siger Niels Henrik Gregersen. 
 
”Tro spiller en rolle i både sekulære og religiøse sammenhænge, fra mere teoretiske antagelser til tillid, håb og overbevisninger på et personligt niveau”, siger Per Sangild. Nels Henrik Gregersen tilføjer:
 
”Inden for videnskaberne er spørgsmål om tro som regel ikke udtalte. Alligevel finder vi ”tro” i form af intuitioner om sammenhænge, der danner afsæt for videnskabelige hypoteser. Elementer af tro indgår i videnskabens forudsætninger om verden, samfundet og menneskets natur. Er verden dybest set rationel eller kompleks? Er mennesket alene selvisk eller også empatisk?”. 
 
Tværvidenskabelighed og tro
Tro er således relevant begreb på tværs af naturvidenskaberne, samfundsvidenskaberne og humaniora og teologi. Dertil kommer, at videnskab ofte er drevet af etiske engagementer, som rækker ud over det rent akademiske.
 
Ved at beskrive både samspil og modspil mellem videnskab og tro, indledningsvist med fokus på områderne sundhed og økologi, ønsker Center for Videnskab og Tro at stimulere den tværvidenskabelige samtale og læring mellem forskningsprojekter, forskere og studerende på og uden for universitetet.
 
Center for Videnskab og Tro er etableret med en bevilling fra den almennyttige fond, Samfonden, og er forankret på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet.
 

Emner