06. maj 2014

Fakultetet fejrer Markus

BØGER

Det Teologiske Fakultet har i foråret 2014 markeret sin ekspertise på Markusevangeliet med to udgivelser.

Markusevangeliet er kendt for at være det ældste af de fire evangelier i det Ny Testamente, der sammenhængende fortæller om Jesu liv, død og opstandelse.
Det Teologiske Fakultet har i 2014 udgivet hele to bøger om evangeliet.

I februar udkom bogen Det første evangelium. En samtale om Markusevangeliet (København: ANIS, 283 ss.). Bogen er en slags interviewbog – en ny genre inden for bibelkommentaren – hvori fakultetets mangeårige Markus-ekspert, Geert Hallbäck, gennemgår Markusevangeliet fra begyndelse til slutning. Bogen afspejler, hvad Hallbäck har sagt om tekstens enkelte dele i sin undervisning af teologistuderende gennem alle årene fra 1985 til 2012, hvor Hallbäck gik på pension.

Samtidig viser bogen sammenhængen mellem de enkelte stykker og helheden i en gennemtænkt samlet tolkning af teksten. Bogen er blevet til gennem en lang række interviews af Hallbäck foretaget og nedskrevet af hans kollega på Afdeling for Bibelsk Eksegese, Troels Engberg-Pedersen, som også har udstrakt erfaring med undervisning i Markusevangeliet. Den henvender sig til både studerende og alle andre, som uden særlige forudsætninger ønsker at arbejde (i oversættelse eller på originalsproget, græsk) med denne grundlagstekst i vestlig kultur.

I april udkom bogen Mark and Paul. Comparative Essays Part II: For and Against Pauline Influence on Mark (red. Eve-Marie Becker, Troels Engberg-Pedersen og Mogens Müller, Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 199, Berlin: de Gruyter, 330 ss.). Denne bog genopliver en gammel tradition for fælles forskningsprojekter og –udgivelser mellem de nytestamentlige eksegeter ved afdelingerne for bibelvidenskab på Aarhus og Københavns universiteter. Her er temaet, om man skal forstå Markusevangeliet i direkte forlængelse af apostlen Paulus, sådan at Markus, der skrev omkring år 70, har både kendt og brugt Paulus, der skrev omkring år 54, i sin egen evangeliefortælling. Om det spørgsmål brydes meningerne, og bogen leverer ikke noget entydigt svar. Derimod viser den, hvordan aarhusianske og københavnske eksegeter kan arbejde sammen på en konstruktiv måde til belysning af et spørgsmål, der er centralt for forståelsen af den allertidligste kristne litteratur.

Fra Aarhus bidrager følgende forskere: Eve-Marie Becker, Ole Davidsen, Jan Dochhorn og Kasper Bro Larsen. Fra København bidrager følgende: Gitte Buch-Hansen, Finn Damgaard, Troels Engberg-Pedersen, Mogens Müller, Jesper Tang Nielsen, Heike Omerzu og Anne Vig Skoven. Derudover er der bidrag af nogle udvalgte udenlandske eksperter: Joel Marcus, Gerd Theissen og Oda Wischmeyer.