11. juli 2014

Flere har teologi som førsteprioritet

OPTAG

Der er en stigning i antallet af ansøgere, der har teologi som førsteprioritet. Samlet set er ansøgertallet faldet en smule i forhold til sidste år på teologi og KU generelt.

De detaljerede ansøgertal for Københavns Universitet er netop blevet offentliggjort. Tallene viser, at 223 har søgt ind på teologistudiet fra september. Ud af disse har 117 ansøgere teologi på Københavns Universitet som førsteprioritet. Det er en stigning i antallet af førsteprioritetsansøgninger på 6,4 procent i forhold til sidste år.

- Det er positivt, at så mange af ansøgerne hertil har valgt teologi som førsteprioritet. Vi forventer at få fuldt hus og glæder os til at byde de nye studerende velkommen på studiet fra sidst i august, siger dekan Kirsten Busch Nielsen.

Samlet set er ansøgertallet faldet en smule set i forhold til sidste år, hvor ansøgertallet var 248, men KU opgør ansøgningstallene på en ny måde i år. Det betyder, at annullerede ansøgninger ikke længere tælles med i opgørelsen, hvilket giver en mere retvisende opgørelse. Dette betyder dog samtidig, at man ikke kan sammenligne tal for i år direkte med tal for de tidligere år. KU’s Uddannelsesservice har lavet en beregning af, hvordan ændringerne ser ud på fakultetsniveau, når man korrigerer for den nye opgørelsesmetode (se tabel nedenfor).

Antal ansøgninger i alt + antal med førsteprioritet på Det Teologiske Fakultet 2013-2014

2013
total

2013
1. prioritet

2014
total

2014
1. prioritet

Ændring

total

(korrigeret)

Ændring
1. prioritet

248

110

223

117

-2,3 %

6,4 %

Besked om optagelse online

KU har siden 2013 modtaget alle ansøgninger digitalt. Ansøgerne har mulighed for at følge behandlingen af deres ansøgning på selvbetjeningssystemet Mit KU. Det er også her, ansøgerne modtager beskeder, hvis de for eksempel mangler at indsende dokumentation eller oplysninger til deres ansøgning. Fra i år modtager ansøgerne udelukkende besked om deres optagelse på Mit KU, hvor de med det samme har mulighed for at takke ja eller nej til studie-tilbuddet. Optagelsesmeddelelsen bliver tilgængelig allerede fra midnat 30. juli.

Herefter udsender fakultetet velkomstmateriale til alle optagne, så de nye teologistuderende kan være velforberedte til studiestarten.

Læs KU’s pressemeddelelse ”Lille fald i ansøgertal” (11. juli 2014).

Kontakt 

Lykke Fabricius Port 
Kommunikationsansvarlig 
Det Teologiske Fakultetet 
Mail: lfp@teol.ku.dk
Mobil: 20 56 98 34