9. oktober 2014

Noas ark er blevet til Noas båd

OVERSÆTTELSE

For første gang i nyere tid oversættes Bibelen fra originalsproget hebraisk til nudansk. Den nye oversættelse markeres ved et arrangement på Det Teologiske Fakultet den 22. oktober, hvor en række forskere og sprogeksperter vil give et indblik i de udfordringer og overvejelser, der opstår, når verdens mest læste bog skal formidles på ny.

Et hold af bibelforskere og sprogkendere har oversat de gamle bibelske kildeskrifter til mundret og nutidigt dansk. Foto: Bibelselskabet

To af Bibelens mest berømte skrifter, Første Mosebog og Prædikerens bog er blevet oversat fra de gamle hebraiske tekster til nudansk. Et hold af forskere og sprogkyndige står bag den nye oversættelse, hvis mål er at præsentere Bibelen i et enkelt, forståeligt og nutidigt dansk.

- Den sidste oversættelse af Bibelen er faktisk fra 1992 og er dermed ikke så gammel, men den var forpligtet til at tage hensyn til traditionen i tidligere oversættelser, der går helt tilbage til 1500-tallet. Det er første gang, at Bibelen er blevet oversat helt fra bunden med en ny vejledning, hvor man har måttet gengive mere frit, og hvor den umiddelbare forståelse har været i højsædet, siger lektor ved Afdeling for Bibelsk Eksegese Søren Holst fra Det Teologiske Fakultet, der står bag den nye oversættelse af Første Mosebog.

Hjælp fra Google

Netop det overvejende fokus på, at den nye oversættelse ikke skal kræve nogen særlige forudsætninger af sin læser, har gjort, at flere af de traditionelle bibelske termer har fået en ny oversættelse, heriblandt Noas berømte ark.

- I første omgang mente jeg, at det hebraiske ord skulle oversættes til pram, da det er et fartøj, der er kendetegnet ved at have en flad bund og ingen sejl. Det måtte jeg dog trække tilbage med argumentet om, at det godt kan være, at en pram mere præcist beskriver bådens form, men her handlede det om at finde et ord, alle kender, og så faldt valget på båd, forklarer Søren Holst, der har været glad for at kunne læne sig op af både andre hebraiskkyndige og eksperter i nudansk sprog. Det har ofte ført til timelange diskussioner om, hvilket ord eller begreb der har været det bedste at bruge. Andre gange har de ladet en søgning på Google afgøre, hvilket ord der er det mest brugte.

Første Mosebog er oversat af lektor Søren Holst fra Det Teologiske Fakultet i København, der har samarbejdet med både hebraiskkyndige og manuskriptforfattere for at finde den rigtige nudanske tone.

Nye ord måtte opfindes

Flere gange i processen har det også vist sig, at den autoriserede oversættelse fra 1992 ofte er mere højtidelig end den oprindelige hebraiske tekst. Et eksempel på dette er ordet ”velsignelse”, der optræder mange gange i den bibeloversættelse, der blandt andet bliver brugt i den danske folkekirke. I den nye oversættelse har holdet bag opfundet det nye ord ”livsstyrke”, der bedre beskriver meningen bag ordet, nemlig den, at det går godt i alle livets henseender – både med afgrøderne på marken og på hjemmefronten.

- Det har været meget udfordrende at oversætte fra hebraisk til nudansk. Der er ikke andre tidspunkter, hvor ens forståelse af en tekst bliver sat så meget på prøve. I en undervisningssituation kan man diskutere sig ud af mange ting, men når man oversætter, kan man ikke tilføje en masse forklaringer om forskellige betydningsmuligheder og nuancer. Der skal man ende med at vælge én klar formulering. Vi har flere steder gjort teksten mere kortfattet, men mange afsnit er også blevet mere ordrige, da vi simpelthen har måttet forklare os ud af et ord eller en sætning for at højne forståelsen, siger Søren Holst.

”Begyndelsen og Tænkeren – Første Mosebog og Prædikerens Bog på nudansk” udkommer den 23. oktober og udgives af Dansk Bibelselskab. Meningen er, at den nye oversættelse skal supplere den eksisterende, så det bliver muligt at vælge den bibelversion, der passer til formålet.

Udgivelsen markeres den 22. oktober kl. 13.15 ved en temaeftermiddag på Det Teologiske Fakultet i anledning af Bibelselskabets 200 års jubilæum.
Læs hele programmet her 

Kontakt:

Lektor Søren Holst
Afdeling for Bibelsk Eksegese
Det Teologiske Fakultet
Mail: sh@teol.ku.dk
Telefon: 35 32 37 79

Lykke Fabricius Port
Kommunikationsansvarlig
Det Teologiske Fakultetet
Mail: lfp@teol.ku.dk
Mobil: 20 56 98 34