30. marts 2016

Udvalg: Afskrift i ph.d.-afhandling er overvejende bagateller

Afgørelse

Det Teologiske Fakultet har nu modtaget Praksisudvalgets afgørelse om Lunde Larsens ph.d.-afhandling. 19 tilfælde af tekstgenbrug er gennemgået. Udvalget finder, at der her ikke er handlet mod reglerne om god videnskabelig praksis.

Selv om der er fundet 19 tilfælde af genbrug af tekst i en ph.d.-afhandling om Grundtvig, er der ikke handlet i strid med god videnskabelig praksis. For det er ofte korte eller refererende tekstpassager samt tekster, der gengiver en almen forståelse. I de fleste tilfælde er der således tale om ”bagateller”. Det er dog kritisabelt, at én specifik forfatter ikke er citeret og nævnt i litteraturlisten, ligesom det generelt bør fremgå, når en afhandling bygger på et kandidatspeciale, som det er tilfældet her.

Billede af Grundtvig

Ph.d.-afhandlingen om N.F.S. Grundtvigs frihedsbegreb har titlen 'Frihed for Loke saavelsom for Thor: N.F.S. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv'.

Det konkluderer Praksisudvalget på Københavns Universitet i en enstemmig afgørelse om miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens ph.d.-afhandling om N.F.S. Grundtvigs frihedsbegreb. Udvalget er sammensat på tværs af universitetet og afgør sager uafhængigt af ledelsen.

- Det er en både klar og nuanceret afgørelse, fakultetet har modtaget fra Praksisudvalget. Vi vil nu vurdere perspektiverne i afgørelsen og følge sagen til dørs både i det konkrete tilfælde og med henblik på de mere principielle aspekter, siger dekan Kirsten Busch Nielsen.

Dekanen vil rådføre sig med Akademisk Råd på fakultetet. Også det oprindelige bedømmelsesudvalg og ph.d.-vejlederen vil blive orienteret.

Lunde Larsen har beklaget

Det er forfatteren Esben Lunde Larsen selv, der har anmodet universitetet om at undersøge ph.d.-afhandlingen på grund af rygter om plagiat. På baggrund af en analyse af afhandlingen har Teologisk Fakultet derefter bedt Praksisudvalget gå ind i sagen.  

Praksisudvalget har indhentet oplysninger fra den tidligere ph.d.-studerende. Udvalget har taget til efterretning, at Lunde Larsen beklager, at han ikke har oplyst, at han i ph.d.-afhandlingenen er gjort brug af sit speciale, der også handler om Grundtvig. Det burde være fremgået i f.eks. et forord eller på anden måde, vurderer udvalget.

Udvalget har også modtaget en beklagelse fra Lunde Larsen for flere tilfælde af genbrug af tekst fra en teologisk artikelsamling uden kildeangivelse. Udvalget udtaler særligt kritik i ét af disse tilfælde. Men der er her et så begrænset tekstsammenfald af en så almen karakter, at der ikke vildledes om hans indsats, i et sådant omfang, at det ligefrem strider mod god videnskabelig praksis.