17. oktober 2016

Inspiration til undervisere: Reformationen 500 år

IDÉBANK

Det Teologiske Fakultet har sendt et nyt ressourcerum i luften. Her kan undervisere finde konkrete forslag til, hvordan man kan inddrage reformationen og dens betydning i klasseværelserne.

Hvordan finder man på nye spørgsmål til Martin Luthers 500 år gamle teser mod afladen?
Man samler 50 engagerede undervisere og en håndfuld forskere i samme lokale over to dage.

Dette var i hvert fald opskriften på et kursus for gymnasielærere og undervisere på læreruddannelsen i september, hvor reformationsforskere fra hele landet satte Martin Luther og protestantismens fremtog og virkningshistorie under en kritisk lup.

En del af kursets temaoplæg, materiale og spørgsmål er nu tilgængeligt i et elektronisk ressourcerum, hvor man også kan finde forslag til tværfaglige forløb og udflugtsmål.

Ressourcerummet koncentrerer sig omkring fagene religion, historie og samfundsfag, men er også relevant for undervisere i billedkunst, dansk, tysk, psykologi og filosofi.

Det er håbet, at ressourcerummet vil inspirere både kursets deltagere og andre nysgerrige til inddragelse af reformationen i undervisningen.