Ressourcerum: Reformationen 500 år

På Torslunde Kirkes gamle alterbordsforside fra 1561 afbildes en luthersk dåb og gudstjeneste med en præst, der prædiker foran en stående menighed. Foto: Nationalmuseet

I 2017 fejres 500-året for reformationen både i Danmark og i udlandet. Men hvad er det egentlig der fejres? Og er der overhovedet grund til at fejre noget?

Dette ressourcerum skal ses som inspiration til at inddrage den serie af begivenheder, der almindeligvis kaldes reformationen, i undervisningen. Her kan man blandt andet finde forslag til originale tekster og materiale, der diskuterer de afgørende årsager til den omdannelse af kirke, kultur og samfund, som fandt sted i det 16. århundrede.

Hver temaside i kolonnen til højre indeholder en kort præsentation af temaet samt tekstuddrag, bud på arbejdsspørgsmål samt forslag til uddybende litteratur og links til hjemmesider, hvor man kan læse mere. Endelig er der også en række ideer til, hvordan reformationen kan indgå i tværfaglige projekter og temadage på skoleniveau og inspiration til udflugtsmål.  

Ressourcerummet ligger i forlængelse af et kursus for gymnasielærere og undervisere på læreruddannelsen med overskriften "Reformationen 500 år" i efteråret 2016 og foråret 2017.

Det er håbet, at ressourcerummet vil inspirere både kursets deltagere og andre nysgerrige til inddragelse af reformationen i undervisningen.

Det Teologiske Fakultet markerer herudover 500-året for reformationen med en række arrangementer og udgivelser. Følg med på reformation.teol.ku.dk.